Univerzitný stromček prianí poteší ľudí v núdzi i tieto Vianoce

Po minuloročnom pozitívnom ohlase na Univerzitný stromček prianí sa aj tento rok Študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (UK) rozhodla spraviť krajšie Vianoce tým, ktorí si to nemôžu dovoliť. Charitatívny projekt študentov UK sa zameriava na pomoc ľuďom v núdzi – deťom z detských domov, ľuďom z krízových centier a ubytovní či dlhodobo chorým.


Študenti UK vyzbierali tento rok viac ako 250 vianočných prianí od ľudí v ťažkých životných situáciách, ktoré v podobe farebných snehových vločiek s krátkym popisom prianí rozvešali na stromčeky na všetkých dvanástich bratislavských fakultách Univerzity Komenského (Fakulta managementu UK a Farmaceutická fakulta UK majú spoločný stromček vo vestibule spoločného sídla na ulici Odbojárov 10).

Všetci študenti a zamestnanci UK si tak môžu na stromčeku nájsť prianie, ktoré by chceli splniť, a následne sa podľa inštrukcií na kartičke prostredníctvom univerzitnej webovej stránky na splnenie tohto priania zaregistrovať. Po registrácii bude darcovi zaslaný e-mail s bližšími informáciami, ako toto prianie splniť.

Okrem materiálnych darčekov, akými sú napr. hračky, oblečenie či obuv, možno nájsť v zozname prianí ľudí v ťažkých životných situáciách aj nemateriálne darčeky v podobe stretnutia či návštevy kina darcu s obdarovaným.

Viac informácií na http://uniba.sk/stromcekpriani/.