Univerzita Komenského si v prírodných vedách v rebríčku RUR opäť polepšila

Bratislava 4. októbra 2018: V najnovšom meraní svetového rebríčka Round University Ranking (RUR) sa Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v kategórii prírodných vied umiestnila na 223. mieste. Oproti minulému roku tak stúpla o 17 priečok a zostáva aj naďalej v striebornej lige, teda v prvej tristovke univerzít. Merania v tejto kategórii zverejnila RUR rankingová agentúra 2. októbra 2018. V celkovom meraní sa UK umiestnila na 391. mieste a navyše je jedinou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku.


Rebríček RUR od roku 2010 pravidelne vyhodnocuje kvalitu vysokých škôl na celom svete, a to na základe 20 ukazovateľov rozdelených do 4 kľúčových oblastí: vzdelávanie (40 %), výskum (40 %), medzinárodná diverzita (10 %) a finančná udržateľnosť (10 %). V oblasti vzdelávania pritom univerzita dosahuje v spomínanej kategórii prírodných vied 80. priečku sveta, čo ju zaraďuje do „diamantovej ligy“.

Ranking RUR poskytuje relevantné informácie o celosvetovom vysokoškolskom vzdelávaní s cieľom osloviť všetky zúčastnené strany: študentov, akademickú obec, vedenie univerzít i tvorcov politík. Počas uplynulých 9 rokov bolo v rámci rankingu hodnotených 1100 popredných svetových univerzít z 85 krajín sveta.

Prvé miesto v rebríčku RUR aj tento rok patrí Harvard University. Druhú pozíciu obsadila University of Chicago a na treťom mieste skončila California Institute of Technology (Caltech). Päticu najlepších svetových univerzít uzatvárajú Imperial College London (4. miesto) a Stanford University (5. miesto).