Univerzita Komenského je v TOP 300 v sociálnych a humanitných vedách

Bratislava 20. decembra 2018: V meraní svetového rebríčka Round University Ranking (RUR), ktorý bol zverejnený v uplynulých dňoch, sa Univerzita Komenského v Bratislave (UK) umiestnila v prvej tristovke najlepších univerzít v kategóriách sociálnych vied a humanitných vied. Je tak najlepšou a jedinou slovenskou univerzitou v týchto oblastiach. Celkovo patrí UK 391. miesto na svete.


V sociálnych vedách patrí UK 293. miesto na svete, čo je postup o 137 miest z bronzovej do striebornej ligy. Najlepšou univerzitou sveta v sociálnych vedách je Stanford University, druhou University of Oxford a tretie miesto patrí Massachusetts Institute of Technology (MIT).

V kategórii humanitných vied sa umiestnila na 254. mieste a je jedinou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku. Oproti minulému roku si polepšila o 31 miest, a tak naďalej zostáva v striebornej lige, teda v prvej tristovke svetových univerzít. Prvé miesto v tejto kategórii obsadila Standford University, druhé miesto patrí University College London a tretie Yale University.

Round University Ranking (RUR) je svetovým rebríčkom, ktorý hodnotí efektívnosť 761 popredných svetových univerzít a poskytuje relevantné informácie o celosvetovom vysokoškolskom vzdelávaní. Všetky univerzity sú hodnotené na základe 20 indikátorov v štyroch základných oblastiach: vzdelávanie, výskum, medzinárodná diverzita (rozloženie) a finančná udržateľnosť.

V tohtoročnom rebríčku najlepších univerzít v týchto oblastiach Univerzita Komenského predbehla dokonca aj Masarykovu univerzitu v Brne o viac ako sto miest v každej hodnotenej kategórii.

Hodnotenie rebríčka RUR