Times Higher Education World University Rankings 2018: Univerzita Komenského obhájila svoje miesto medzi najlepšími univerzitami sveta

Bratislava 5. septembra 2017: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) opäť obhájila svoje pevné miesto medzi najlepšími univerzitami sveta. V prestížnom celosvetovom rebríčku Times Higher Education World University Rankings 2018 (THE WUR) obsadila rovnako ako v predošlom roku 601. – 800. pozíciu.


Rankingový systém THE WUR, ktorý patrí medzi najprestížnejšie svetové rankingy, hodnotí univerzity podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov. Aktuálny rebríček zverejnil hodnotenie 1102 najlepších univerzít sveta.

Univerzita Komenského v ňom aj tento rok obsadila 601. - 800. pozíciu. Do rebríčka sa dostali aj Slovenská technická univerzita a Technická univerzita v Košiciach (obe na 801. - 1000. mieste). Prvú pozíciu obsadila University of Oxford, ktorú nasledujú University of Cambridge a California Institute of Technology.

„Je potešiteľné, že Univerzita Komenského v Bratislave si opakovane udržuje stabilné umiestnenie medzi najlepšími univerzitami z celého sveta, a to aj napriek domácim reáliám týkajúcim sa napr. výšky štátnej dotácie a rozpočtu, prakticky neporovnateľnej s možnosťami univerzít, s ktorými sme hodnotení v medzinárodnom priestore. Rebríčky svetových univerzít nám poskytujú akési pedagogické a výskumné výkonnostné GPS, aby sme vedeli, v akom prostredí sa pohybujeme a kde sa v ňom nachádzame. Sú pre nás tiež dôležitým impulzom na ďalšie zlepšovanie sa. Uvedomujeme si náš potenciál na zvýšenie kvality vzdelávania a vedy a máme ďaleko od pocitu spokojnosti. Z hodnotených oblastí ma teší vyzdvihnutie vysokej miery našej internacionalizácie. Ako výskumná univerzita sa chceme zamerať na ďalšie zvyšovanie vedeckého a citačného výkonu,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Medzi hodnotené parametre THE WUR patria:

Citačný ohlas (dopad výskumu, váha indexu 30 %): citačný impakt indexovaný podľa databázy Elsevier Scopus za obdobie rokov 2012 - 2016.
Výučba (vplyv prostredia na výučbu; váha indexu 30 %): počet študentov na učiteľa; reputačný prieskum k výučbe; počet promovaných doktorandov na učiteľa; podiel počtu promovaných doktorandov k promovaným bakalárom a finančný rozpočet inštitúcie na výučbu.
Výskum (rozsah, rozpočet, reputácia; váha indexu 30 %): výskumná produktivita - počet vedeckých publikácií akademických a výskumných pracovníkov v databáze indexovaných peer review časopisov databázovaných v Elsevier Scopus; normalizovaný rozpočet na výskum a reputačný prieskum k výskumu.
Medzinárodný pohľad (učitelia, študenti, výskum; váha indexu 7,5 %): podiel počtu medzinárodných študentov k domácim študentom; podiel počtu medzinárodných učiteľov k domácim učiteľom; podiel medzinárodných spoluautorských vedeckých publikácií.
Príjem z priemyslu (transfer poznatkov; váha indexu 2,5 %): finančný príjem z priemyslu na výskum a inovácie.

Metodológia THE WUR 2018: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2018