Slovenčina spája svet - 27. ročník Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave organizuje už po 27. raz Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry pre zahraničných študentov a cudzincov. Letná škola bude prebiehať od 2. do 21. júla 2017.


27. 06. 2017 11.16 hod.

Bratislava v rytme života, taký je lajtmotív tohtoročného vzdelávania v slovenčine pre viac ako 70 účastníkov z približne 15 krajín sveta. Frekventanti sa môžu do vzdelávacích procesov zapojiť v troch špecializovaných kurzoch slovenského jazyka a kultúry, ktoré budú viesť kvalifikovaní lektori.

Program letnej školy sa začína otváracím ceremoniálom, ktorý sa uskutoční v Aule Univerzity Komenského - dňa 4. júla 2017 o 17.00 hod. Program letnej univerzity prebieha vo všetkých jazykových úrovniach (A1 – C2) a pre hlbší prienik do slovenského jazyka sú pripravené náročnejšie, no o to zaujímavejšie lingvisticko-komunikačné semináre (napr. kapitoly zo štylistiky, diskusný klub či adaptované čítanie). Popri vzdelávaní je pripravený pestrý sprievodný program, v ktorom dominujú napríklad spev a tanec na slovenskú ľudovú nôtu či fotografovanie Bratislavy aj z pozície výletnej lode na Dunaji a najkrajších miest Slovenska a pamiatok zapísaných v svetovom dedičstve UNESCO (napr. Bojnice, Vlkolínec či Banská Štiavnica). Slávnostné ukončenie letnej školy sa uskutoční opäť v Aule UK – dňa 20. júla 2017 o 19.00 hod.

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry sa uskutoční pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízka. Primárnym cieľom je naučiť a zdokonaliť sa v slovenskom jazyku, ale aj rozšíriť jazykovedné, literárne či kultúrne a historické poznatky o Slovensku a Bratislave ako hlavnom meste SR, rozvíjať jazykové kompetencie v odborných predmetoch a získať zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov (SCIO testy).