Profesúru získalo päť osôb z Univerzity Komenského

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dňa 23. marca 2023 vymenovala spolu 36 nových vysokoškolských profesorov a profesoriek. Počas príhovoru im povedala, že spolu s profesorským titulom prijímajú aj zodpovednosť za jeho využitie.


Medzi vymenovanými boli:

  • doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., teória a dejiny štátu a práva, Právnická fakulta UK,
  • doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD., všeobecné dejiny, Filozofická fakulta UK,
  • doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD., všeobecná jazykoveda, Filozofická fakulta UK,
  • doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., ústavné právo, Právnická fakulta UK,
  • doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD., občianske právo, Právnická fakulta UK.

Vyspelá demokratická a občianska spoločnosť potrebuje podľa slov hlavy štátu fungujúci právny rámec. „Potrebuje občanov poznajúcich históriu, aby dokázali chápať súčasnosť. Potrebuje vzdelanú a rozhľadenú populáciu naučenú kriticky myslieť. Potrebuje ľudí vybavených nielen ekonomickou či právnou, ale aj sociálnou a kultúrnou gramotnosťou, občanov so zmyslom pre spravodlivosť a pre citlivosť k okoliu, s rešpektom k normám a hodnotám, ktoré definujú naše vzťahy a ktoré nás kvalifikujú na životaschopné a ohľaduplné ľudské spoločenstvo," uviedla. Demokratická a občianska spoločnosť potrebuje podľa Čaputovej kultúru v tom najširšom chápaní a v tom všetkom zohrávajú kľúčovú rolu humanitné odbory.