Prezident SR vymenoval rektorov vysokých škôl

Dňa 30. januára 2019 o 11.00 hod. prezident Slovenskej republiky (SR) Andrej Kiska vymenoval v Prezidentskom paláci novozvolených rektorov vysokých škôl. Medzi novovymenovanými rektormi je aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. JUDr. Marek Števček, PhD., ktorý vstupuje do funkcie rektora UK dňa 1. februára 2019.


„Chcem byť rektorom, ktorý zjednocuje, a nie rozdeľuje,“ povedal tesne po vyhlásení výsledkov volieb kandidáta na rektora UK dňa 14. novembra 2018 prof. Marek Števček.

Prezident SR A. Kiska v nadväznosti aj na pripomienkové udalosti – 30 rokov od najvýznamnejších udalostí našich moderných dejín (od udalostí 17. novembra 1989), ktoré vrátili vysokým školám toľko potrebnú slobodu – novým rektorom zaželal dostatok odhodlania, odvahy postaviť sa neraz pohodlným, dlhodobo zaužívaným, inokedy otvorene škodlivým praktikám, ktoré môžu znevážiť dobré meno jednotlivých fakúlt najmä verejných vysokých škôl. A ktoré celkovo svojou povahou podkopávajú hodnoty a pravidlá univerzitného vzdelávania na Slovensku.

„Bude predovšetkým na vás, rektoroch a rektorkách našich univerzít a vysokých škôl, s akou energiou, s akým odhodlaním a odvahou sa svojej príležitosti chopíte. A ja pevne dúfam, že ponúknutý priestor budete vedieť zužitkovať zmysluplne a v prospech nás všetkých. K tomuto mi dovoľte zaželať vám veľa úspechov,“ zdôraznil prezident SR.

Rozhovor s novým rektorom UK nájdete v januárovom čísle časopisu Naša univerzita.