Prečo máme mozog, sa deti dozvedeli v druhej prednáške na Detskej Univerzite Komenského

„Prečo máme mozog, ako funguje a prečo niekedy nefunguje?“ bola téma vynikajúcej prednášky dekana Lekárskej fakulty UK a súčasne popredného odborníka v neurochirurgii prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., v cykle prednášok na Detskej Univerzite Komenského, tentoraz konanej v Divadle Aréna dňa 8. júla 2015.


„Prečo máme mozog?“, sa zamyslel prof. J. Šteňo na úvod, a pokračoval hneď aj v odpovedi „pretože máme nervovú sústavu“. Nervová sústava prijíma podnety pôsobiace na organizmus z vonkajšieho prostredia, ale aj zvnútra samotného organizmu, ešte dodal známy neurochirurg.

Deti, so záujmom o vedu aj počas prázdnin, sa dozvedeli aj to, že mozog človeka obsahuje zhruba 100-miliárd mozgových buniek. Ale aj fakt, že mozog generuje viac elektrických impulzov ako telefónne siete na celom svete a robí to len s energiou 12-wattovej baterky.

V ďalšej časti prednášky sa prof. Šteňo zameral na tému: prečo mozog niekedy nefunguje. Príčiny môžu byť podľa neho rôzne: úrazy, choroby, prerušenie nervových dráh atď.

Na záver prednášky sa deti mohli opýtať otázky a veru boli to zaujímavé oblasti. Len výberom prvá z otázok: Dala by sa zvýšiť kapacita mozgu, aby sme si viac pamätali?, na ktorú neurochirurg odpovedal áno, lebo existuje predstava, že mozog sa bude dať spojiť s počítačom.

Bližšie informácie o prednáške i celom 13. ročníku Detskej Univerzity Komenského nájdete v septembrovom čísle Našej univerzity.