Študentské osobnosti Slovenska aj z UK

Dvaja študenti z Univerzity Komenského boli dňa 12. decembra 2018 ocenení v súťaži Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2017/2018. Ocenenie celkovo dvanástim študentom odovzdal prezident SR Andrej Kiska v Pálffyho paláci.


Mgr. Michal Uhrin z Filozofickej fakulty UK v Bratislave si prevzal ocenenie v kategórii filozofia, politológia, sociológia a pedagogika a Samuel Baláž z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v kategórii šport.

Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a každoročne pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v dvanástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia.