Pôžička pre pedagógov a študentov

Fond na podporu vzdelávania (FNPV) ponúka možnosť získať výhodnú pôžičku pre pedagógov a študentov.


Vieme, že mladí vysokoškolskí pedagógovia to nemajú finančne jednoduché, preto im štát ponúka možnosť získať pôžičku pre pedagógov až do výšky 15-tisíc eur za výhodných podmienok z FNPV. Pôžičku môžu získať aj študenti, ktorí nedostali napríklad štipendium, chcú cestovať alebo potrebujú peniaze na svoje študentské nápady.

Pôžičku pre pedagógov môže získať:

  1. zamestnanec vysokej školy, ktorý do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahne vek najviac 35 rokov a je vysokoškolský učiteľ podľa § 75 zákona o VŠ, výskumný pracovník podľa § 80 zákona o VŠ, umelecký pracovník podľa § 80 zákona o VŠ.
  2. študent doktorandského študijného programu v dennej forme  štúdia (interný doktorand),
  3. pedagogický zamestnanec podľa § 3 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov,
  4. odborný zamestnanec podľa § 4 ods. 1 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Koľko si môžete požičať?

  • minimálna suma je 1000 eur a maximálna suma je 15 000 eur (doba splácania je 8-15 rokov)

Výhody pôžičky pre pedagógov: pôžičku do 10 000 eur môžete použiť na čokoľvek; do 3 000 eur nepotrebujete ručiteľa; nízky úrok, iba 3 % p. a. (ročne); vedenie účtu bez poplatkov; o pôžičku môžete požiadať opakovane každý kalendárny rok, pričom celková suma poskytnutých pôžičiek jednému pedagógovi nesmie presiahnuť sumu 30 000 eur); pôžičku môžete kedykoľvek predčasne splatiť bez poplatkov; máte nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu evidencie na úrade práce ako uchádzača o zamestnanie.

Kedy podať žiadosť?

Žiadosť o pôžičku môžete predložiť v troch termínoch a to do 28. februára, 30. júna alebo 31. októbra príslušného kalendárneho roku. Žiadosť o pôžičku musí byť doručená najneskôr do príslušného termínu (v prípade posielania poštou odporúčame žiadosť o pôžičku zaslať minimálne tri pracovné dni pred uplynutím stanoveného termínu).

Pôžičku pre študentov môže získať:

  1. študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program),
  2. študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program),
  3. študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program).

Ak máš o pôžičku záujem musíš byť v čase podania žiadosti zapísaný do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v tom akademickom roku, v ktorom o  pôžičku žiadaš.

Koľko si môžeš požičať?

  • študent I. a II. stupňa: minimálna suma je 500 eur a maximálna suma je 2500 eur (doba splácania je 5-10 rokov)
  • študent III. stupňa: minimálna suma je 500 eur a maximálna suma je 5000 eur (doba splácania je 5-10 rokov)

Výhody pôžičky pre študentov: pôžičku začneš splácať až po ukončení štúdia; počas štúdia sa pôžička neúročí; po ukončení štúdia sa pôžička úročí iba 3% úrokom; vedenie účtu máš bez poplatkov; o pôžičku môžeš požiadať opakovane každý akademický rok počas celej doby vysokoškolského štúdia, najviac však počas šiestich akademických rokov; máš nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu evidencie na úrade práce ako uchádzača o zamestnanie; po piatich rokoch vykonávania zárobkovej činnosti v Slovenskej republike máš nárok na odpis časti pôžičky.

Kedy podať žiadosť?

Žiadosť o pôžičku môžeš predložiť v dvoch termínoch a to do 15. septembra a 31. októbra príslušného akademického roku. Žiadosť o pôžičku musí byť doručená najneskôr do príslušného termínu (v prípade posielania poštou odporúčame žiadosť o pôžičku zaslať minimálne tri pracovné dni pred uplynutím stanoveného termínu).

Viac informácií na www.fnpv.sk alebo na Facebook