Oznam o dočasnom nevydávaní dokladov za rok 2016

Oznam Oddelenia študijných vecí RUK


V dňoch 5. až 18. apríla 2017 Oddelenie študijných vecí RUK z technických príčin nebude vydávať  doklady o bakalárskom, magisterskom a doktorskom štúdiu, ukončenom v kalendárnom roku 2016.