Nositeľka Pulitzerovej ceny Martha Mendoza: Otroctvo existuje v každej krajine

V Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa v stredu 5. apríla 2017 uskutočnila prednáška aktuálnej nositeľky Pulitzerovej ceny Marthy Mendoza. Akademickej obci UK ponúkla tému o tom, ako vyzerajú dnešní otroci.


"Ľudia sa ma často pýtajú, či je depresívne spracovávať témy o obchodovaní s ľuďmi. Nie, nie je, lebo týchto ľudí môžete zachrániť," povedala v úvode Martha Mendoza, ktorá pracuje pre agentúru Associated Press. Vďaka jej reportážam sa podarilo oslobodiť viac ako 2 000 otrokov, ktorých využíval thajský krevetový priemysel.

Nositeľka Pulitzerovej ceny priblížila v prednáške pozadie prípadu, na ktorom pracovala spolu s ďalšími tromi reportérkami niekoľko rokov. Ostrov Benjina nad Austráliou, centrum diania tzv. krevetového prípadu, je dnes známy ako "ostrov stratených rybárov". Tím AP sledoval rybárske lode, využívajúce otrokov, ktoré tu vykladali úlovky. Následne vystopovali ich odberateľov. Aj s nasadením vlastného života pokračovali v intenzívnom pátraní, pričom sa obrátili na množstvo tamojších i zahraničných úradov dožadujúc sa intervencie. Postupne sa im podarilo oslobodzovať otrokov, z ktorých mnohí nevideli svoje rodiny aj viac ako dve desaťročia. Vďaka sérii článkov došlo k zmene legislatívy, podnikania v tejto oblasti, ako aj ovplyvneniu zákazníkov na celom svete.

"Vidieť človeka v klietke, to je to, čo vás prebudí," uviedla Mendoza. Publiku tiež objasnila, čo je to otroctvo. "Ak je človek nútený pracovať bez pláce, ak mu hrozia násilím a nemôže odísť, vtedy ide o otroctvo," hovorí nositeľka Pulitzerovej ceny. Na svete je 21 miliónov otrokov, asi štvrtinu z toho tvoria deti. "Otroctvo existuje v každej krajine," upozorňuje Martha Mendoza.

Čo je hlavnou značkou otroctva? "Keď vám zoberú meno a stanete sa iba číslom," hovorí. Otroctvo má podľa nej mnohé formy - či už ide o dlhové otroctvo (pôžička narastá a stáva sa nesplatiteľnou), zmluvné otroctvo (falošná pracovná zmluva a človek musí vykonávať úplne iný druh práce) či sexuálne otroctvo, ktoré je podľa Marthy Mendoza najväčšou hrozbou aj pre Slovensko a okolité krajiny.

Súčasťou prednášky bola diskusia, v ktorej zazneli i otázky, či možno vytvoriť svet bez otroctva, ako dokáže M. Mendoza skĺbiť pracovný a súkromný život, ale aj v ktorej situácii sa doposiaľ ako novinárka najviac bála.

V závere prednášky si nositeľka Pulitzerovej ceny prevzala z rúk prorektora UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc., pamätnú medailu UK a zapísala sa do Pamätnej knihy UK.


Viac informácií o prednáške, ako aj exkluzívny rozhovor s nositeľkou Pulitzerovej ceny prinesieme v májovom čísle časopisu Naša univerzita.

Fotografie z prednášky: Facebook UK