Na Slovenku roka sú nominované aj dve odborníčky z UK

V čitateľskej ankete Slovenka roka 2019 sú nominované aj dve úspešné dámy pôsobiace na Univerzite Komenského (UK): doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD., z Filozofickej fakulty UK (FiF UK) a Mgr. Martina Dubovcová, PhD., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLF UK). Všetkých 28 nominovaných žien predstavili včera, 28. januára 2019 v Bratislave.


V kategórii média a komunikácia je nominovaná doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty UK. Na univerzite vyučuje žurnalistické žánre, vnútropolitickú, investigatívnu, národnostnú a krajanskú žurnalistiku a základy štátu a práva. Od roku 1975 vychovala desiatky známych slovenských žurnalistov, je autorkou dvoch vysokoškolských učebníc, desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov a viac ako stovky prekladov.

Mgr. Martina Dubovcová, PhD., ktorá je nominovaná v kategórii zdravotníctvo, je vedúcou sestrou na Psychiatrickej klinike Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin. Je predsedníčkou Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii SK SaPA a tiež držiteľkou ocenenia Biele srdce 2018 v kategórii sestra manažér. Pôsobí ako aktívna členka v Občianskom združení Matka a dieťa Turca a angažuje sa aj v Európskej asociácii psychiatrických sestier HORATIO. Je aktívna aj v prednáškovej a publikačnej činnosti v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva.

V tohtoročnom jedenástom ročníku ankety Slovenka roka sa budú ceny odovzdávať v deviatich kategóriách: biznis a manažment, umenie a kultúra, médiá a komunikácia, veda a výskum, vzdelávanie, podpora mladých talentov, zdravotníctvo, šport a charita. Okrem toho nominačná komisia, tak ako aj minulý rok, udelí titul Absolútna Slovenka roka  a Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre Slovensko.

O víťazkách rozhodujú čitatelia týždenníka Slovenka spolu s poslucháčmi a divákmi RTVS prostredníctvom SMS hlasovania, kupónov z týždenníka alebo online. Hlasovanie bude ukončené 3. mája 2019 a slávnostný galavečer odovzdávania cien sa uskutoční 5. mája 2019 v novej budove Slovenského národného divadla, ktorý bude odvysielaný prostredníctvom priameho prenosu RTVS.