Medzi laureátmi Krištáľového krídla traja absolventi UK

Jedenásť osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, umenia a športu si 27. januára 2019 na javisku Slovenského národného divadla prevzalo ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2018. Medzi ocenenými boli aj dvaja absolventi Lekárskej fakulty UK MUDr. Michal Hulman, PhD., a MUDr. Tomáš Brngál, ako i dlhoročná pracovníčka Katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc.


O nových laureátoch v desiatich kategóriách 22. ročníka rozhodli odborné poroty a Veľká porota Krištáľového krídla, ktorej predsedom je Gabriel Csollár.

V kategórii publicistika a literatúra získala cenu prozaička, esejistka, poetka filozofka Etela Farkašová, autorka viac než troch desiatok kníh, zostavovateľka početných antológií, ktorá bola za svoju tvorbu ocenená mnohými prestížnymi cenami. Za svoj román Scenár získala v roku 2018 štyri ocenenia: cenu Anasoft litera, Prémiu SC PEN, Cenu Ladislava Ťažkého za prózu a bola finalistkou Ceny Jána Johanidesa. E. Farkašová pôsobila takmer štyri desaťročia na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK, ktorú v rokoch 1998 – 2010 dokonca viedla, kde prednášala teóriu poznania a venovala sa aj vzťahu literatúry a filozofie či feministickej epistemológii.

Špičkový kardiochirurg a prednosta Kliniky kardiochirurgie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb Michal Hulman získal Krištáľové krídlo v kategórii medicína a veda. Jeho tím má na konte viac než 200 úspešných transplantácií srdca. V rámci V4 ako prví implantovali pacientovi umelé srdce.

V kategórii inovácie a startupy patrí ocenenie Tomášovi Brngálovi, spoluzakladateľovi firmy Virtualmedicine, ktorá vytvorila aplikáciu Human Anatomy VR. Prostredníctvom nej už umožnili desaťtisícom ľudí z viac ako 150 krajín sveta nahliadnuť na tie najdetailnejšie zákutia ľudského tela pomocou virtuálnej reality.

***

Cena Krištáľové krídlo je od roku 1997 každoročne udeľovaná osobnostiam na Slovensku, ktoré vo svojom odvetví dosiahli mimoriadne úspechy. Ocenenie, ktoré sa stalo rešpektovaným ocenením, odrážajúcim najvyššiu odbornosť laureáta, je udeľované v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia najväčšiu úctu.