Let´s dance SENIOR na Univerzite Komenského

Pre všetkých milovníkov tanca a pohybu z radov seniorov pripravila Univerzita Komenského v Bratislave (UK) zaujímavý projekt: Let´s dance SENIOR. Dvanásťtýždňový kurz realizovaný Fakultou telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) odštartoval v apríli tohto roka.


V kurze, ktorý sa končí 22. júna, si svoje pohybové a tanečné zručnosti rozvíja 8 seniorov, z toho 5 žien. Najstarší účastník má 66 rokov.

Kurz prebieha pod taktovkou Mgr. Mateja Chrena, PhD., z Katedry gymnastiky FTVŠ UK. Seniori týždenne absolvujú dve 60-minútové tréningové jednotky (v utorok a štvrtok v tanečnom štúdiu fakulty). „Ich cieľom je osvojenie si základných krokov a figúr v jednotlivých latinsko-amerických a štandardných tancoch a, samozrejme, zlepšenie kondície. Tanečné tréningy zlepšujú celkové držanie tela, koordináciu pohybov, rozvíjajú kĺbovú pohyblivosť a rytmickú schopnosť. Pozitívne pôsobia na obehovú a dýchaciu sústavu i svalový aparát. Majú taktiež pozitívny účinok na kognitívne schopnosti,“ približuje koordinátorka projektu PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD., z FTVŠ UK.

Let´s dance SENIOR nie je iba tanečným kurzom. Pred jeho začiatkom vedci Univerzity Komenského posudzujú kondíciu seniorov, ktorú monitorujú počas 3 mesiacov a následne vyhodnotia po absolvovaní kurzu.

Seniori tak vykonávajú pohybové aktivity pod dohľadom odborníkov, ktorí ich usmernia v snahe zachovať úroveň kondície aj po absolvovaní kurzu.

„Let´s dance SENIOR je ďalšou ukážkou zapojenia výskumu do praktického života – s celospoločenským prínosom. Okrem príjemnej formy relaxu a zábavy je markantný práve zdravotný aspekt tohto projektu,“ vyzdvihuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Nasledujúci kurz Let´s dance SENIOR otvára FTVŠ UK v septembri 2017.