Krajania žijúci v zahraničí si prídu zatancovať na ľudovú nôtu do rodiska Juraja Jánošíka

Cudzie krajiny iste ponúkajú mnoho krás, no návrat do domoviny, navyše do malebnej malofatranskej prírody v okolí Terchovej, poteší nejedného rodáka. Tridsiatka Slovákov tradične zavíta na Slovensko učiť sa tance a zdokonaľovať v choreografii slovenských ľudových tancov terchovského mikroregiónu. Okrem toho budú spoznávať jeho históriu, kultúru, súčasnosť, ale hlavne tradície krásneho prostredia.


Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) bude v dňoch 27. júla – 6. augusta 2017 v Terchovej realizovať VIII. ročník Letnej školy choreografie ľudového tanca a slovenských reálií. Na Slovensko si príde zatancovať tridsať krajanov z desiatich krajín, napríklad z USA, Francúzska, Rumunska, Veľkej Británie či zo Švajčiarska.

Zúčastnení nadšenci slovenského folklóru sa budú venovať výučbe tancov tohto mikroregiónu a výsledok svojho snaženia predvedú návštevníkom 55. ročníka Jánošíkových dní v Terchovej. Súčasťou programu je poznávanie zaujímavej histórie a tradícií mikroregiónu Terchovej, návšteva múzeí a historicky zaujímavých miest v tejto lokalite, absolvovanie vychádzok do okolitej prírody a stretnutia s osobnosťami folklóru tohto regiónu. Garantom tanečnej školy je už ôsmy rok doc. Ján Blaho.

Slávnostné otvorenie VIII. ročníka Letnej školy choreografie ľudového tanca a slovenských reálií sa uskutoční v piatok 28. 7. 2017 o 8.30 hod. na Obecnom úrade v Terchovej. Ukončenie letnej školy bude sprevádzať odovzdávanie osvedčení o jej absolvovaní. VIII. ročník sa realizuje v súlade so schváleným Kalendárom vzdelávacích programov pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2017 pod finančnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.