Kompas na ceste za kariérou - skupinové workshopy

Kompas na ceste za kariérou je séria skupinových workshopov pre študentky a študentov UK. Úvodné stretnutie prebehne 5. apríla s kariérovou poradkyňou Dominikou Vajdovou z Psychologickej poradne UK.


Kompas na ceste za kariérou je séria 6 na seba nadväzujúcich skupinových workshopov, ktoré budú tvoriť zážitkové a inšpiratívne aktivity, ale aj obohacujúce rozhovory zamerané na:

  • sebapoznávanie,
  • objavovanie kariérových možností,
  • rozhodovanie a plánovanie kariéry. 

Workshopy budú prebiehať v malej skupine (do 15 ľudí) v priateľskej atmosfére dôvery. Začneme úvodným stretnutím 5. apríla, ďalšie workshopy budú v termínoch 12. 4., 26. 4., 3. 5., 17. 5., 24. 5. a 31. 5. 2023.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom dominika.vajdovauniba.sk.

Viac informácií nájdete na stránke KARIÉROVÉHO PORADENSTVA.