Hromadné čerpanie dovolenky na UK

V dňoch 23. decembra 2016 až 30. decembra 2016 (vrátane) je na Univerzite Komenského hromadné čerpanie dovolenky.


V uvedených dňoch nebude otvorená ani Podateľňa Rektorátu UK sídliaca v historickej budove UK na Šafárikovom nám. 6. Pošta bude prijímaná od 2. januára 2017 (pondelok).

Upozornenie pre žiadateľov v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám: žiadosti (poštou i elektronickou poštou) budú prijímané od 2. januára 2017 (pondelok).