BSK ocenil tri osobnosti UK vrátane rektora

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ocenil dňa 23. januára 2019 v Divadle Aréna osemnásť významných osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj vedy, kultúry, histórie a športu na Slovensku. Traja z ocenených pôsobia alebo pôsobili na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).


Z tridsiatich piatich nominácií Bratislavský samosprávny kraj ocenil osemnásť osobností, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj bratislavského kraja a spoločnosti. Výročná Cena Samuela Zocha bola udelená deviatim nominovaným, z toho dvom osobnostiam z Univerzity Komenského.

Cenu Samuela Zocha si prevzal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a literárny vedec prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc., z Pedagogickej fakulty UK.

Medzi siedmimi držiteľmi Pamätného listu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja bol aj doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., zakladateľ katedry teoretickej kybernetiky, ktorý sa podieľal aj na zriadení Katedry biofyziky na Prírodovedeckej fakulte UK.