15. ročník Detskej Univerzity Komenského pozná svojich absolventov

V bratislavskom Divadle Aréna sa dňa 30. augusta 2017 uskutočnila posledná prednáška 15. ročníka obľúbenej letnej školy – Detskej Univerzity Komenského (DUK). Po nej na malých študentov čakala promócia, na ktorej si prevzali diplomy.


Prečo sa vyšetruje krv? Tak znela otázka zašifrovaná v názve poslednej tohtoročnej prednášky Detskej Univerzity Komenského, ktorú sa odhodlal zodpovedať prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Karlovej univerzity v Prahe.

Malým poslucháčom v úvode prednášky objasnil, že vyšetrovaniu krvi (i ďalšieho biologického materiálu) sa venuje tzv. laboratórna medicína, ktorú tvoria viaceré úzko spolupracujúce odbory ako biochémia, hematológia či klinická imunológia a alergológia. Priblížil im, z čoho sa krv vlastne skladá, čím sa líši krvné sérum od krvnej plazmy aj čo sú to koagulačné faktory. Deti sa dozvedeli i to, čo všetko môžu indikovať výsledky krvných testov a prečo má biochemické vyšetrenie krvi nesmierny význam pre správnu diagnózu prípadného ochorenia a monitorovanie procesu následnej liečby. "Laboratórium odhalí 70 až 80 % ochorení," uviedol prof. Zima. Vysvetlil tiež, aký správny postup treba zachovať pri odbere krvi, prečo by sme pred odberom nemali 10 hodín jesť ani sa venovať namáhavejšej fyzickej aktivite alebo prečo by sme mali piť iba čistú vodu a aj to len v primeranom množstve. V závere prednášky prostredníctvom krátkeho videa študentom ukázal, čo všetko sa deje s krvnou vzorkou, keď dorazí do laboratória.

Po skončení prednášky čakali na prednášajúceho zvedavé otázky. Z jeho odpovedí sa deti mohli tiež dozvedieť, prečo je krv červená a prečo po čase na vzduchu zhnedne, ako hemoglobín viaže kyslík či podľa čoho sa určuje krvná skupina.

Po prednáške sa konala promócia malých absolventov. Deťom sa pri tejto príležitosti už tradične prihovoril aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý im pogratuloval k ich promočným diplomom i produktívne strávenému letu: „Odnášate si nielen množstvo odpovedí na vaše zvedavé otázky, radosť z dobrodružnej a vzrušujúcej cesty poznávania a bádania, ale aj nové zážitky, kamarátstva a tiež veľa zábavy." Zaprial im, aby si aj v dospelosti podľa vzoru veľkých vedcov a výskumníkov uchovali niečo z príslovečnej detskej fantázie a zvedavosti. "A ak vám túžba po poznaní vydrží, Univerzita Komenského je pre vás tým pravým miestom pre riadne vysokoškolské štúdium, ako aj pre odpovede na ďalšie vaše otázky,“ dodal rektor UK. Zároveň sa malým absolventom poďakoval za ich podnetné nápady a postrehy, ktoré i toto leto prinášali noviny DUK, a poprial im veľa šťastia a úspechov v školskom živote aj v škole života.

Študentov DUK pozdravil aj riaditeľ Divadla Aréna Mgr. art. Juraj Kukura, ktorý ocenil ich hlad po nových poznatkoch a poďakoval sa sponzorom a všetkým tým, ktorí sa podieľali na organizácii 15. ročníka DUK.

Detská Univerzita Komenského, ktorej história sa začala písať v roku 2003, privítala počas tohtoročného jubilejného 15. ročníka spolu 335 študentov vo veku 9 – 14 rokov. Aj počas tohto leta čakalo na zvedavých poslucháčov spolu 9 prednášok, ktoré pod taktovkou domácich i zahraničných špičkových odborníkov hľadali odpovede na rozmanité otázky – študenti DUK sa tak napríklad dozvedeli, prečo včely bodajú, prečo hudba niekedy ladí a niekedy neladí, prečo zabúdame či prečo sme v Európskej únii.

Cyklus prednášok doplnili bohaté sprievodné podujatia a workshopy – komunikačno-debatný, IT, street dance či army workshop, exkurzie a tvorivé dielne v Slovenskej národnej galérii, Slovenskom národnom múzeu a v Slovenskej filharmónii, ako aj výlet loďou do galérie Danubiana. Malí študenti tiež navštívili priestory televízie TA3 a Energolandu v Mochovciach, absolvovali školu v prírode na Planinke a zavítali aj do výrobného závodu Volkswagen. Záujmu detí sa už tradične tešila parlamentná hodina otázok v rokovacej sále Národnej rady SR.

Bližšie informácie o prednáške i celom 15. ročníku Detskej Univerzity Komenského nájdete v septembrovom čísle Našej univerzity.

Viac fotografií: Facebook UK