Aktuality

Študentský časopis Farmakoviny získal ocenenie Zlaté...02. 05. 2017

V dňoch 28. a 29. apríla 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie 22. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2017 v...

Dobráci od kosti aj na Univerzite Komenského02. 05. 2017

Aj Univerzita Komenského v Bratislave sa zapája do celoslovenskej verejnoprospešnej kampane DOBRÁK OD KOSTI. Kampaň je zameraná na podporu Národného registra...

Profesorská prednáška: Lesk a bieda slovenskej politiky27. 04. 2017

10. mája 2017 (streda) o 17.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), historická budova UK, 1. posch., Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

Diskusia o Európe s rakúskym spolkovým prezidentom na UK26. 04. 2017

Dňa 26. apríla 2017 sa v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnila diskusia o Európe s prezidentom Rakúskej spolkovej republiky...

Stanovisko výskumných univerzít k návrhu novely zákona o...25. 04. 2017

Bratislava 25. apríla 2017: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo dlho očakávanú legislatívnu úpravu zákonov upravujúcich činnosť...

Vyšlo aprílové číslo časopisu Naša univerzita25. 04. 2017

Aktuálne informácie o najdôležitejších udalostiach uplynulých týždňov na Univerzite Komenského i fundované komentáre odborníkov UK k celospoločenským témam, to...

Granty Univerzity Komenského pre mladých vedcov: 232...24. 04. 2017

Bratislava 24. apríla 2017: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes už po dvadsiaty prvý raz udelila Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických...

Diskusia s rakúskym spolkovým prezidentom prof. Alexandrom...19. 04. 2017

26. apríla 2017 (streda) o 16.00 hod., Rektorská sieň Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6., 1. poschodie

Veľkonočný pozdrav rektora UK13. 04. 2017

Veľkonočné sviatky nám v duchu kresťanskej tradície umožňujú zamyslieť sa nad zmyslom nášho života, dávajú nám príležitosť vybočiť z každodennosti. Sú však aj...

Rektor UK prijal nového ukrajinského veľvyslanca v SR 12. 04. 2017

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dňa 12. apríla 2017 prijal nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny v SR Jurija Jurijoviča Mushku,...