Aktuality

Seminár o Československu otvoril aj otázky nacionalizmu29. 10. 2018

Dňa 29. októbra 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) konal odborný seminár pri príležitosti 100. výročia vzniku...

Ako vnímajú vysoké školstvo študenti?26. 10. 2018

Výsledky ukázali zaujímavé motivácie začať študovať, aj rozpor medzi očakávaním a skúsenosťami. Takmer tretina študentov priznáva, že zvolila školu aj vďaka...

Rektor UK na Karlovej univerzite v Prahe25. 10. 2018

V dňoch 24. - 25. októbra 2018 (streda - štvrtok) sa na Karlovej univerzite v Prahe pri príležitosti 100. výročia ČSR konala medzinárodná konferencia rektorov ...

Pamätná tabuľa pripomenie sídlo ministerstva25. 10. 2018

Pri príležitosti stého výročia vzniku Československa bude v Bratislave odhalená pamätná tabuľa na niekdajšom sídle Ministerstva s plnou mocou pre správu...

Zomrela bývalá prorektorka UK23. 10. 2018

S hlbokým smútkom oznamujeme, že nás 21. októbra 2018 navždy opustila JUDr. Mária Duračinská, CSc., bývalá prorektorka Univerzity Komenského v Bratislave (UK)...

Rektor UK prijal veľvyslankyňu Indonézie v SR19. 10. 2018

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal vo štvrtok 18. októbra 2018 mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Indonézskej republiky na Slovensku...

Stanovisko UK k oponentskému posudku na rigoróznu prácu z...18. 10. 2018

Univerzita Komenského v Bratislave má k dispozícii spis z rigorózneho konania a oponentský posudok na rigoróznu prácu obhajovanú na Právnickej fakulte UK v...

Prezident SR rokoval s Vedením UK o aktuálnych otázkach...16. 10. 2018

Dňa 16. októbra 2018 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnilo rokovanie Vedenia UK a vedení Filozofickej a Právnickej fakulty UK s...

Snyder: Internet nám hovorí len to, čo chceme počuť15. 10. 2018

Ľudia internetu až naivne veria, čo sa dá ľahko zneužiť, napríklad aj v politike. Výsledok prezidentských volieb v USA je toho dôkazom. Svetoznámy spisovateľ a...

Slovenský systém AMOS nainštalovali na havajských...15. 10. 2018

Bratislava 15. októbra 2018: Astronómovia z Univerzity Komenského v Bratislave nainštalovali svoje originálne astronomické zariadenie na špičkových svetových...