Aktuality

Dni otvorených dverí na fakultách UK17. 01. 2020

Aj v roku 2020 si pre vás fakulty UK pripravili dni otvorených dverí.

Školné a poplatky spojené so štúdiom v AR 2020/202130. 12. 2019

V súlade s § 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje Školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok...

Do života uviedli publikáciu k storočnici UK 19. 12. 2019

Rektor UK a vedúca Archívu UK dňa 18. decembra 2019 v Rektorskej sieni slávnostne uviedli do života publikáciu Via Comeniana k storočnici Univerzity...

Dotazník pre študentov o hodnotení kvality výučby 18. 12. 2019

Milí študenti, zapojte sa do ankety na hodnotenie kvality výučby THE Europe Student Survey (Európsky študentský prieskum).

Vyhlásenie k nájmom v Mlynskej doline17. 12. 2019

Vyhlásenie zo 17. decembra 2019 Univerzita Komenského v Bratislave v septembri vypovedala nájomné zmluvy niektorým nájomcom pôsobiacim...

Udelenie Štipendia a Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej16. 12. 2019

Dňa 16. decembra 2019 sa v prezentačnom centre AMOS konalo udeľovanie Štipendia a Ceny Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej.

Areál Mlynov UK slúži primárne študentom a vedenie...13. 12. 2019

Bratislava 13. december 2019: Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave (UK) má zákonom uloženú povinnosť spravovať svoj majetok so starostlivosťou riadneho...

Zasadnutie AS UK13. 12. 2019

Dňa 4. decembra 2019 prebehlo v Aule UK ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu UK (AS UK).

Univerzita Komenského má štyroch nových profesorov11. 12. 2019

Dňa 10. decembra 2019 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských profesorov. Medzi nimi sú aj štyria...

SPRÁVA ZO STRETNUTIA ŠTUDENTOV OPT S VEDENÍM FAKULTY03. 12. 2019

K novému názvu odboru „filológia“ (pôvodne OPT) sa bude uvádzať doplnok: štúdium so „zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo“.