Aktuality

Univerzitu Komenského v Bratislave bude viesť profesor...14. 11. 2018

Bratislava 14. novembra 2018: Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave zvolil na svojom zasadnutí dňa 14. novembra 2018 za kandidáta na rektora UK...

Medici na Univerzite Komenského sa učia pracovať s...12. 11. 2018

Bratislava 12. novembra 2018: Ultrasonografia je jednou z najčastejšie využívaných diagnostických metód, ktorá umožňuje zobrazovanie vnútorných orgánov, ich...

Prvý úspešný Horizon 2020 – Twinning projekt na Slovensku...09. 11. 2018

Prvý Horizon 2020 projekt, v ktorom je hlavným koordinátorom Univerzita Komenského v Bratislave, zorganizoval záverečnú konferenciu zameranú na excelentnosť....

Odborníci z UK ocenení za vedu a techniku09. 11. 2018

Prof. RNDr. Peter Moczo, PhD., prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, a prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, z Lekárskej fakulty UK...

V Bratislave sa stretli rektori dunajského regiónu08. 11. 2018

Univerzita Komenského v Bratislave hostí v dňoch 7. – 9. novembra 2018 každoročné rokovanie Dunajskej rektorskej konferencie (DRC), ktorá združuje takmer 70...

Mužstvo UK víťazom hokejového turnaja08. 11. 2018

Šiesty ročník Hokejového turnaja univerzít SR sa uskutočnil 7. novembra 2018 na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove.

Stanovisko k spochybňovaniu získania profesúry prof. Ivety...08. 11. 2018

Bratislava 8. novembra 2018: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave zásadne odmieta spochybňovanie kredibility Vedeckej rady Univerzity Komenského, ktorá...

V Bratislave sa stretnú rektori dunajského regiónu07. 11. 2018

Bratislava 7. novembra 2018: Univerzita Komenského v Bratislave hostí v dňoch 7. – 9. novembra 2018 každoročné Generálne zhromaždenie Dunajskej rektorskej...

Týždeň vedy a techniky na Slovensku s Univerzitou...07. 11. 2018

5. - 11. novembra 2018 (pondelok - nedeľa)

Diskusia s kandidátmi na rektora UK05. 11. 2018

Kandidáti na rektora UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., a prof. JUDr. Marek Števček, PhD., sa dňa 5. novembra 2018 predstavili na verejnom fóre v diskusii v...