Aktuality

Medzinárodný deň dievčat a žien vo vede - 11. február11. 02. 2020

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) sa rozhodlo podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien a dievčat vo vede, a preto vyhlásilo 11....

Už budúci rok by mohli prísť ďalší vedci zo zahraničia05. 02. 2020

Desať vedcov zo zahraničia, ktorí chcú robiť vedu na Slovensku, príde pracovať na Univerzitu Komenského. Podarí sa to vďaka projektu SASPRO a spolupráci so...

Bratislava privíta špičkovú konferenciu psychológie zdravia31. 01. 2020

Bratislava 31. januára 2020: Psychológovia zdravia z celého sveta sa v dňoch 25. – 29. augusta 2020 stretnú v Bratislave na prestížnej každoročnej konferencii...

Medzinárodné ocenenie pre FM UK aj v roku 201927. 01. 2020

FM UK získala aj za rok 2019 prestížne ocenenie v uznávanom rankingu Eduniversal. Už jedenástykrát v rade bola Fakulta managementu zaradená medzi najlepšie...

UK súčasťou európskej superuniverzity: v Bratislave sa...23. 01. 2020

Bratislava 23. januára 2020: V Bratislave sa koná stretnutie zástupcov deviatich univerzít, ktoré idú spoločne podať projekt ENLIGHT umožňujúci študentom...

Dni otvorených dverí na fakultách UK17. 01. 2020

Aj v roku 2020 si pre vás fakulty UK pripravili dni otvorených dverí.

Školné a poplatky spojené so štúdiom v AR 2020/202130. 12. 2019

V súlade s § 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje Školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok...

Do života uviedli publikáciu k storočnici UK 19. 12. 2019

Rektor UK a vedúca Archívu UK dňa 18. decembra 2019 v Rektorskej sieni slávnostne uviedli do života publikáciu Via Comeniana k storočnici Univerzity...

Dotazník pre študentov o hodnotení kvality výučby 18. 12. 2019

Milí študenti, zapojte sa do ankety na hodnotenie kvality výučby THE Europe Student Survey (Európsky študentský prieskum).

Vyhlásenie k nájmom v Mlynskej doline17. 12. 2019

Vyhlásenie zo 17. decembra 2019 Univerzita Komenského v Bratislave v septembri vypovedala nájomné zmluvy niektorým nájomcom pôsobiacim...