Aktuality

Čo čaká našich mladých? Dospelosť sa posúva na neskôr30. 11. 2022

Od 18 rokov sú dnešní mladí ľudia formálne dospelí so všetkými právami a povinnosťami. V porovnaní s generáciou svojich rodičov ich však čaká úplne iná životná...

Excelentní vedci zo zahraničia prichádzajú robiť výskum na...29. 11. 2022

Projekt SASPRO, ktorý spustila Slovenská akadémia vied v roku 2015, má dnes už svoje pokračovanie. Je najúspešnejšou schémou boja proti odlivu mozgov do...

UK odovzdala čestný doktorát nemeckému farmakológovi...23. 11. 2022

Bratislava 23. novembra 2022: Univerzita Komenského v Bratislave dnes udelila čestný titul Doctor honoris causa farmakológovi medzinárodného významu...

Generácia, ktorá nemohla doštudovať23. 11. 2022

Na Univerzitu Komenského v tomto akademickom roku nastúpilo 6-tisíc nových študentov a študentiek. Či odídu po niekoľkých rokoch s diplomom v ruke, záleží len...

Prihláste svoj projekt do programu L'Oréal – UNESCO Pre...22. 11. 2022

Spoločnosť L'Oréal Slovensko spolu s partnermi Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou komisiou pre...

UK si Medzinárodný deň študentstva pripomenula oceneniami21. 11. 2022

Bratislava 21. novembra 2022: Tridsať študentov a tridsať pedagógov tradične ocenil rektor UK pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Slávnostné...

Zapojili sme sa do projektu Slovenská tepláreň: koncert...21. 11. 2022

Bratislava 21. novembra 2022: Náš študent Matúš Horváth sa 12. októbra 2022 stal obeťou teroristického činu. Podobne ako pred sedemnástimi rokmi pri Danielovi...

Revolúciu začali s dcérou v kočíku16. 11. 2022

V novembri r. 1989 Renáta a Pavol Vitkovci študovali na Univerzite Komenského a boli rodičmi šesťmesačnej Zuzky. Na protestný pochod študentov 16. novembra...

Dekanom Fakulty managementu UK bude Peter Štarchoň16. 11. 2022

Voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty managementu UK vyhral dňa 16. 11. 2022 Peter Štarchoň. Po vymenovaní rektorom UK bude funkciu zastávať od 1. 3. 2023...

Vedci vyvinuli molekuly, ktoré sú schopné bojovať s...15. 11. 2022

Bratislava 15. novembra 2022: Mikroorganizmy rezistentné voči antibiotikám komplikujú liečbu pacientov po celom svete. Vedci z Univerzity Komenského v...