Aktuality

Medzi ocenenými študentmi je startupista, programátor či...19. 11. 2018

Bratislava 19. novembra 2018: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave dnes rektor UK ocenil 30 úspešných študentov s vynikajúcimi študijnými výsledkami a...

Rektori univerzít hlavných európskych miest rokovali na UK18. 11. 2018

Univerzita Komenského v Bratislave hostila v dňoch 15. – 16. novembra 2018 každoročné rokovanie siete univerzít hlavných európskych miest UNICA, ktorá združuje...

Pred budovou UK sa konala spomienka na 198916. 11. 2018

Pri pamätnej tabuli na budove Univerzity Komenského v Bratislave sa dňa 16. novembra 2018 konala tradičná spomienka na pochod študentov z novembra 1989....

Dekankou Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine bude...15. 11. 2018

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine zvolil na verejnom zasadnutí dňa 15. novembra 2018 za kandidátku na dekanku JLF UK v Martine prof....

Dekanom Prírodovedeckej fakulty UK bude prof. Peter Fedor15. 11. 2018

Dňa 9. novembra 2018 (piatok) sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) uskutočnili voľby kandidáta na dekana PriF UK. Za...

Dekanom Fakulty telesnej výchovy a športu UK bude opäť...15. 11. 2018

Dňa 7. novembra 2018 bol Akademickým senátom FTVŠ UK v Bratislave zvolený prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., za kandidáta na funkciu dekana Fakulty telesnej...

Dekanom Lekárskej fakulty UK bude opäť prof. Juraj Šteňo14. 11. 2018

Dňa 23. októbra 2018 bol Akademickým senátom Lekárskej fakulty UK v Bratislave zvolený prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., za kandidáta na funkciu dekana Lekárskej...

Univerzitu Komenského v Bratislave bude viesť profesor...14. 11. 2018

Bratislava 14. novembra 2018: Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave zvolil na svojom zasadnutí dňa 14. novembra 2018 za kandidáta na rektora UK...

Medici na Univerzite Komenského sa učia pracovať s...12. 11. 2018

Bratislava 12. novembra 2018: Ultrasonografia je jednou z najčastejšie využívaných diagnostických metód, ktorá umožňuje zobrazovanie vnútorných orgánov, ich...

Prvý úspešný Horizon 2020 – Twinning projekt na Slovensku...09. 11. 2018

Prvý Horizon 2020 projekt, v ktorom je hlavným koordinátorom Univerzita Komenského v Bratislave, zorganizoval záverečnú konferenciu zameranú na excelentnosť....