Aktuality

Dve ocenené študentské osobnosti 09. 01. 2023

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska priniesla víťazov spomedzi slovenských študentov a študentiek už 18. raz. Jej organizátorom je občianske združenie...

Prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie ocenená...09. 01. 2023

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky ocenila dňa 1. januára 2023 prezidentka SR Zuzana Čaputová 28 osobností z rôznych oblastí...

Študentka farmácie: Práca s ľuďmi je to, čo ma naozaj baví09. 01. 2023

Je študentkou piateho ročníka odboru farmácia na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského. Momentálne píše diplomovú prácu a praxuje v lekárni. Kristína je...

Ako svoje štúdium vnímajú mladí?05. 01. 2023

Ako sa cítia naši dnešní študenti a študentky? Aké sú študijné stratégie vysokoškolákov a vysokoškoláčok u nás? Vedia sa efektívne učiť? Čo im bráni...

Medicine is no game22. 12. 2022

Leonidas Katsikaris is from Greece and studies at the Faculty of Medicine of Comenius University in Bratislava. He is in his fourth year now. Medicine is a...

Univerzitní lekári začali s novou metódou lokalizácie...20. 12. 2022

Bratislava 20. decembra 2022: Gynekológovia z Univerzity Komenského v Bratislave ako prví na Slovensku použili novú metódu lokalizácie nehmatných nádorov...

Nová štúdia vedcov z UK v Nature Astronomy: Nečakané...20. 12. 2022

Medzinárodný tím vrátane astronómov z Univerzity Komenského publikoval pozorovanie meteoroidu z okraja Slnečnej sústavy, ktorý je zložený z kamenného...

Osobnosti slovenskej vedy si prevzali vedecké hodnosti...16. 12. 2022

Bratislava 16. decembra 2022: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa dnes konalo slávnostné odovzdávanie diplomov doktorov vied. Získalo ju 23 špičkových...

Matematik Ján Čižmár: Matematika nemá byť strašiak12. 12. 2022

Profesor Ján Čižmár bol s Univerzitou Komenského spojený 54 rokov. Do praxe pripravil stovky učiteľov matematiky, deskriptívnej geometrie a informatiky. Okrem...

Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej získal Miroslav Baláž08. 12. 2022

Po dvoch rokoch, v ktorých boli ceny a štipendiá dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej (ďalej LSR) odovzdávané online, prebehol ceremoniál k 7. ročníku dňa 6. 12....