Aktuality

Slávnostné otvorenie Medzinárodnej chemickej olympiády na UK20. 07. 2018

Slávnostné otvorenie 50. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) sa uskutočnilo v piatok 20. júla 2018 v Starej tržnici v Bratislave. Od roku 1968 sa...

DUK 2018 aj o tom, prečo môžu policajti nasadzovať putá18. 07. 2018

V stredu dňa 18. júla 2018 sa v Divadle Aréna uskutočnila tretia prednáška 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského (DUK). Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia...

Reformné vysokoškolské zákony pod drobnohľadom SRK17. 07. 2018

Dňa 19. júna 2018 Národná rada Slovenskej republiky („NR SR“) schválila znenie dvoch zákonov týkajúcich sa reformy vysokoškolského vzdelávania, ktoré prezident...

Deti sa už 16. raz budú učiť na Univerzite Komenského04. 07. 2018

Dňa 4. júla 2018 otvorila Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Divadlom Aréna ďalší ročník obľúbenej Detskej Univerzity Komenského. Prihlásených...

Ako spotrebitelia vnímajú zákaz predaja počas sviatkov04. 07. 2018

Bratislava 4. júla 2018: Výskumný tím vedcov z odborov sociológia, geografia a marketing z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied a...

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UK03. 07. 2018

Akademický senát UK podľa čl. 24 ods. 2 Štatútu UK a čl. 4 Poriadku volieb kandidáta na rektora UK na svojom riadnom zasadnutí dňa 27. 6. 2018 vyhlásil voľby...

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry - ukončenie03. 07. 2018

19. júl 2018 (štvrtok), 17.00 hod., Moyzesova sieň (Filozofická fakulta UK, Vajanského nábrežie 12, Bratislava)

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry - otvorenie03. 07. 2018

3. júl 2018 (utorok), 16.30 hod., VI Družba (Botanická 25, Bratislava, kongresová sála)

Vedci vďaka DNA rozpoznali nové druhy jašterov žijúcich v...21. 06. 2018

Bratislava 21. júna 2018: Vedcom Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa v spolupráci s medzinárodným tímom podarilo v Európe identifikovať štyri samostatné...

Profesor Martin Homza predstavil novú publikáciu o...20. 06. 2018

Dňa 20. júna 2018 sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutočnila prezentácia druhého dielu vedeckého zborníka s...