Aktuality

Akademická obec UK sa rozlúčila s bývalým rektorom prof....19. 02. 2019

V Aule UK sa dňa 19. februára 2019 konala rozlúčka akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave s jej bývalým rektorom z rokov 1990 – 1991 prof. PhDr....

Prednáška sira Rogera Penrosa z Oxfordskej univerzity na UK18. 02. 2019

V piatok 15. februára 2019 o 18.00 hod. vystúpil v Aule UK s prednáškou svetoznámy a uznávaný vedec, britský teoretický fyzik, matematik a filozof vedy sir...

Akademický senát UK schválil nové vedenie UK a predsedu AS...15. 02. 2019

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave dňa 13. februára 2019 schválil na svojom zasadnutí návrhy rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., na...

Univerzita Komenského premietne film Ostrým nožom...15. 02. 2019

Bratislava 14. februára 2019: V utorok 19. februára 2019 o 17.30 hod. sa v priestoroch Auly Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uskutoční premietanie filmu...

Zomrel bývalý rektor UK prof. Miroslav Kusý14. 02. 2019

Dňa 13. februára 2019 zomrel vo veku 87 rokov prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. Filozof, politológ, vysokoškolský pedagóg a publicista bol rektorom Univerzity...

Slávnostné privítanie zahraničných študentov11. 02. 2019

V pondelok 11. februára 2019 sa v posluchárni Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Auditoriu maximum uskutočnilo slávnostné privítanie...

Dni otvorených dverí na UK - pre záujemcov o štúdium08. 02. 2019

Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si pre záujemcov aj tento rok pripravili dni otvorených dverí.

Slávnostná inaugurácia rektora UK a dekanov fakúlt UK07. 02. 2019

13. marca 2019 (streda), o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

Otvorený list rektora UK a dekanov lekárskych fakúlt...06. 02. 2019

Dňa 5. februára 2019 odoslali rektor UK a dekani lekárskych fakúlt SR otvorený list ministerke zdravotníctva Slovenskej republiky.

Profesor Marek Števček nastúpil do funkcie rektora UK01. 02. 2019

Bratislava 1. februára 2019: Novým rektorom Univerzity Komenského v Bratislave je od 1. februára 2019 prof. JUDr. Marek Števček, PhD., uznávaný právnik a...