Aktuality

Farmaceuti z UK: Slovenskí stredoškoláci nechápu liekové...05. 11. 2018

Bratislava 5. novembra 2018: Výskumníci Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) sa zamerali na otázky bezpečnosti užívania liekov u...

Univerzita Komenského medzi najlepšími v regióne02. 11. 2018

Rebríček QS Emerging Europe and Central Asia Rankings University Rankings (QS EECA) od roku 2014 pravidelne hodnotí 300 vybraných univerzít z 24 európskych a...

Na funkciu rektora UK sú nominovaní dvaja kandidáti31. 10. 2018

Volebná komisia na voľby kandidáta na rektora UK na zasadnutí dňa 31. októbra 2018 konštatovala, že do zoznamu kandidátov boli zaradení:

Seminár o Československu otvoril aj otázky nacionalizmu29. 10. 2018

Dňa 29. októbra 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) konal odborný seminár pri príležitosti 100. výročia vzniku...

Ako vnímajú vysoké školstvo študenti?26. 10. 2018

Výsledky ukázali zaujímavé motivácie začať študovať, aj rozpor medzi očakávaním a skúsenosťami. Takmer tretina študentov priznáva, že zvolila školu aj vďaka...

Rektor UK na Karlovej univerzite v Prahe25. 10. 2018

V dňoch 24. - 25. októbra 2018 (streda - štvrtok) sa na Karlovej univerzite v Prahe pri príležitosti 100. výročia ČSR konala medzinárodná konferencia rektorov ...

Pamätná tabuľa pripomenie sídlo ministerstva25. 10. 2018

Pri príležitosti stého výročia vzniku Československa bude v Bratislave odhalená pamätná tabuľa na niekdajšom sídle Ministerstva s plnou mocou pre správu...

Zomrela bývalá prorektorka UK23. 10. 2018

S hlbokým smútkom oznamujeme, že nás 21. októbra 2018 navždy opustila JUDr. Mária Duračinská, CSc., bývalá prorektorka Univerzity Komenského v Bratislave (UK)...

Rektor UK prijal veľvyslankyňu Indonézie v SR19. 10. 2018

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal vo štvrtok 18. októbra 2018 mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Indonézskej republiky na Slovensku...

Stanovisko UK k oponentskému posudku na rigoróznu prácu z...18. 10. 2018

Univerzita Komenského v Bratislave má k dispozícii spis z rigorózneho konania a oponentský posudok na rigoróznu prácu obhajovanú na Právnickej fakulte UK v...