Aktuality

Študenti, skontrolujte si svoje konto na internáte!23. 02. 2011

Od 23. februára si môžete skontrolovať vaše platby na internátoch a v jedálňach VM Mlyny a ŠD Družba.

Trénerská akadémia – špecializované prednášky (Jozef...22. 02. 2011

Trénerská akadémia Fakulty telesnej výchovy a športu UK organizuje špecializované prednášky v Aule FTVŠ UK v dňoch:

Centrum ďalšieho vzdelávania UK - Centrum vzdelávania a...18. 02. 2011

Ponuka vzdelávacích kurzov

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr....16. 02. 2011

21. marca 2011 o 11.30 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr....16. 02. 2011

9. marca 2011 o 10.00 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Minister zdravotníctva a rektor z Malajzie na UK15. 02. 2011

Univerzitu Komenského navštívili dňa 14. februára 2011 hostia z Malajzijskej federácie.

Prorektori UK si prevzali vymenúvacie dekréty14. 02. 2011

Bratislava, 14. februára 2011

VYHLÁSENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU UK - Zachráňme vedu!11. 02. 2011

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave v situácii dlhodobého podfinancovania vedy vyjadruje silné znepokojenie zo súčasnej situácie a pripája sa k...

Akademický senát UK schválil návrh rektora na vymenovanie...09. 02. 2011

Bratislava, 9. februára 2011: Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) dnes schválil na svojom zasadnutí návrhy rektora UK prof. RNDr....

Rektor UK bojuje za záchranu peňazí na vedu a výskum04. 02. 2011

Bratislava, 4. februára 2011: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa dnes zúčastnil na tlačovej konferencii, ktorej...