Aktuality

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....17. 03. 2011

15. apríla 2011 o 9.30 h. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnila...17. 03. 2011

Bratislava, 17. marca 2011: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora UK a dekanov fakúlt UK. Na...

Nová Vedecká rada UK17. 03. 2011

Akademický senát Univerzity Komenského schválil včera dňa 16. marca 2011 na svojom zasadnutí návrh rektora UK na zloženie členov Vedeckej rady UK (VR UK)....

Verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Ľudevíta Kádasiho,...16. 03. 2011

6. apríla 2011 o 10.00 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Úspech študentov Fakulty managementu UK na medzinárodnej...14. 03. 2011

Tím študentov tretieho ročníka Fakulty managementu UK (FM) „The GIANTS“ v zložení Alenka Ölvecká, Martina Sokolíková, Juraj Tarina a Jakub Žilinčan úspešne...

Zasadnutie Akademického senátu UK14. 03. 2011

Zasadnutie Akademického senátu UK sa uskutoční dňa 16. marca 2011 o 13.00 hod. v Auditóriu Maximum na 2. poschodí Právnickej fakulty UK. V programe bude aj...

Diskusia s úspešnými Slovákmi14. 03. 2011

The UK Alumni Association Slovakia a Oxford and Cambridge Alumni Society of Slovak Republic v spolupráci s British Council Slovakia a British Embassy...

Možnosť poukázať 2 % v prospech UK11. 03. 2011

Postup na poukázanie 2 % z dane v roku 2011 v prospech Univerzity Komenského v Bratislave

Ponuka TESCO Stores absolventom11. 03. 2011

Spoločnosť TESCO Stores SR, a. s., ponúka pracovné príležitosti pre absolventov vysokých škôl napríklad v oblastiach marketingu, logistiky či personalistiky....

Súťaž s Dexia bankou o najlepšiu diplomovú prácu11. 03. 2011

S cieľom podporiť zhodnocovanie regionálneho potenciálu a stabilizovať v regiónoch pôsobenie mladých ľudí vyhlasuje Dexia banka Slovensko a. s. - VI. ročník...