Aktuality

Slávnosť v Botanickej záhrade 2011 - pre zamestnancov UK11. 05. 2011

23. júna 2011 o 18.00 hod. v Botanickej záhrade UK

Súťaž pre študentov informatiky a informačných technológií09. 05. 2011

Spoločnosť Quality Business Software organizuje súťaž s názvom Navrhni si job! Určená je všetkým šikovným študentom, najmä so zameraním na informatiku a...

Konferencia „Sociálne a politické inovácie: Európsky pohľad...09. 05. 2011

V dňoch 19. – 21. mája 2011 organizuje Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK, ktoré pôsobí na Filozofickej fakulte UK, medzinárodnú konferenciu...

Zlatá medaila UK pre profesora Branislava Sitára05. 05. 2011

V utorok 3. mája 2011 udelil rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Zlatú medailu UK prof. RNDr. Branislavovi Sitárovi,...

Rektor UK vymenoval nového dekana EBF UK05. 05. 2011

Rektor UK Karol Mičieta odovzdal dňa 5. mája 2011 na zasadnutí Vedenia Univerzity Komenského vymenúvací dekrét novému dekanovi Evanjelickej bohosloveckej...

Ruský politik Mironov prednášal na UK04. 05. 2011

Univerzitu Komenského dňa 4. mája 2011 navštívil predseda Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Sergej Mironov. V Rektorskej sieni UK...

Zasadnutie Akademického senátu UK04. 05. 2011

11. mája 2011 (streda) o 13.00 h v Auditóriu Maximum, PraF UK

ZMENA! Športový deň Družby sa prekladá na 10. 5. 201103. 05. 2011

Oznam VI Družba o zmene Športového dňa pre študentov

ZMENA! Športový deň Družby sa prekladá na 10. 5. 201103. 05. 2011

Oznam VI Družba o zmene Športového dňa pre študentov

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK si zvolila nového dekana02. 05. 2011

Vo voľbách na funkciu dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave (EBF UK), ktoré sa konali dňa 28. 4. 2011, bol zvolený kandidát Mgr. Ľubomír...