Aktuality

Fotosúťaž Krajiny ľudí17. 01. 2011

UNISCAPE – Európska sieť univerzít pre implementáciu Európskeho dohovoru o krajine vyhlásila druhé kolo medzinárodnej fotosúťaže „Krajiny ľudí“ (People’s...

Deň otvorených dverí aj na Fakulte telesnej výchovy a...12. 01. 2011

28. januára 2011 (piatok)

Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte UK12. 01. 2011

22. januára 2011 (sobota)

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....12. 01. 2011

28. januára 2011 o 9:00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....12. 01. 2011

28. januára 2011 o 10:15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava

Zochovácka zabíjačková zalizovačka - pre zamestnancov UK!12. 01. 2011

15. januára 2011 (sobota) od 11.00 hod. v penzióne Univerzitka, Modra - Piesok

Večerné kurzy slovenského jazyka (64 lekcií)10. 01. 2011

Uzávierka prihlášok: 27. január 2011

Diplomatický a spoločenský protokol (kurz ponúka CĎV UK v...10. 01. 2011

Uzávierka prihlášok: 04.02.2011

Univerzitná kvapka krvi 2010 - výsledky žrebovania23. 11. 2010

Bratislava, 23. novembra 2010

Zabezpečovanie nákupov tovarov a služieb v rámci fakúlt a...31. 03. 2010

Dôležité usmernenie od predsedníčky Komisie na zabezpečenie integrácie verejného obstarávania na UK pre všetkých zamestnancov UK, fakúlt a ďalších súčastí UK