Aktuality

Zasadnutie Akademického senátu UK04. 05. 2011

11. mája 2011 (streda) o 13.00 h v Auditóriu Maximum, PraF UK

ZMENA! Športový deň Družby sa prekladá na 10. 5. 201103. 05. 2011

Oznam VI Družba o zmene Športového dňa pre študentov

ZMENA! Športový deň Družby sa prekladá na 10. 5. 201103. 05. 2011

Oznam VI Družba o zmene Športového dňa pre študentov

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK si zvolila nového dekana02. 05. 2011

Vo voľbách na funkciu dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave (EBF UK), ktoré sa konali dňa 28. 4. 2011, bol zvolený kandidát Mgr. Ľubomír...

Spoločnosť OKIN Group, a.s., OKIN Outsourcing division 29. 04. 2011

Ponuka práce v oblasti IT

Medzinárodná vedecká konferencia EBF UK28. 04. 2011

5. - 6. máj 2011, Aula Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

Prednáška o slovenskej zahraničnej politike v roku 201128. 04. 2011

Prednáška Dr. Milana Ježovicu, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR, na tému „Slovenská zahraničná politika v roku 2011: Výzvy a príležitosti“...

Vyšlo aprílové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA28. 04. 2011

Prečítate si v ňom, že Fakulta telesnej výchovy a športu UK začala vyučovať golf, že v Komenského zbierke kníh sa vyzbieralo viac ako 2000 kníh i o tom, ako...

Žurnalistické vzdelávanie vs. mediálna prax27. 04. 2011

Beseda na tému "Žurnalistické vzdelávanie vs. mediálna prax" sa uskutoční dňa 4. mája 2011 o 17.00 h na Veľvyslanectve USA.

Univerzita Komenského podporila 284 mladých učiteľov a...27. 04. 2011

Bratislava, 27. apríla 2011: Najstaršia slovenská univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave (UK), už po pätnásty raz udelila Granty UK určené na podporu...