Aktuality

Nová Vedecká rada UK17. 03. 2011

Akademický senát Univerzity Komenského schválil včera dňa 16. marca 2011 na svojom zasadnutí návrh rektora UK na zloženie členov Vedeckej rady UK (VR UK)....

Verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Ľudevíta Kádasiho,...16. 03. 2011

6. apríla 2011 o 10.00 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Úspech študentov Fakulty managementu UK na medzinárodnej...14. 03. 2011

Tím študentov tretieho ročníka Fakulty managementu UK (FM) „The GIANTS“ v zložení Alenka Ölvecká, Martina Sokolíková, Juraj Tarina a Jakub Žilinčan úspešne...

Zasadnutie Akademického senátu UK14. 03. 2011

Zasadnutie Akademického senátu UK sa uskutoční dňa 16. marca 2011 o 13.00 hod. v Auditóriu Maximum na 2. poschodí Právnickej fakulty UK. V programe bude aj...

Diskusia s úspešnými Slovákmi14. 03. 2011

The UK Alumni Association Slovakia a Oxford and Cambridge Alumni Society of Slovak Republic v spolupráci s British Council Slovakia a British Embassy...

Možnosť poukázať 2 % v prospech UK11. 03. 2011

Postup na poukázanie 2 % z dane v roku 2011 v prospech Univerzity Komenského v Bratislave

Ponuka TESCO Stores absolventom11. 03. 2011

Spoločnosť TESCO Stores SR, a. s., ponúka pracovné príležitosti pre absolventov vysokých škôl napríklad v oblastiach marketingu, logistiky či personalistiky....

Súťaž s Dexia bankou o najlepšiu diplomovú prácu11. 03. 2011

S cieľom podporiť zhodnocovanie regionálneho potenciálu a stabilizovať v regiónoch pôsobenie mladých ľudí vyhlasuje Dexia banka Slovensko a. s. - VI. ročník...

Súťaž o najlepšiu prácu na tému filantropia07. 03. 2011

Centrum pre filantropiu vyhlasuje už 5. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému filantropia.

HODINA OTÁZOK s novým vedením UK03. 03. 2011

30. marca 2011 o 17.00 hod., Auditórium Maximum PraF UK