Aktuality

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....12. 05. 2011

25. a 26. mája 2011 na Dekanáte JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....12. 05. 2011

25. a 26. mája 2011 na Dekanáte JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr....12. 05. 2011

3. júna 2011 o 13.00 h na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Senát schválil rozpis dotácie na rok 201112. 05. 2011

Akademický senát UK schválil dňa 27. apríla 2011 rozpis štátnej dotácie fakultám a súčastiam Univerzity Komenského na rok 2011.

Stanovisko UK k návrhu vecného zámeru novely zákona o VŠ11. 05. 2011

Univerzita Komenského v Bratislave vydala dňa 11. mája 2011 - po prerokovaní Akademickým senátom UK - stanovisko UK k návrhu vecného zámeru novely zákona o VŠ.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr....11. 05. 2011

1. júna 2011 o 13:00 h na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr....11. 05. 2011

1. júna 2011 o 9:30 h na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Konferencia - Interpretácia textov slovenskej literatúry...11. 05. 2011

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK organizuje v dňoch 18. – 19. mája 2011 otvorenú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Interpretácia...

Slávnosť v Botanickej záhrade 2011 - pre zamestnancov UK11. 05. 2011

23. júna 2011 o 18.00 hod. v Botanickej záhrade UK

Súťaž pre študentov informatiky a informačných technológií09. 05. 2011

Spoločnosť Quality Business Software organizuje súťaž s názvom Navrhni si job! Určená je všetkým šikovným študentom, najmä so zameraním na informatiku a...