Aktuality

Na pôde UK mimoriadne zasadala Slovenská rektorská...13. 05. 2011

Na Univerzite Komenského v Bratislave (UK) sa v piatok 13. mája 2011 uskutočnilo 58. mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Na...

Prednáška: Polícia, spravodajské služby a Ústava SR13. 05. 2011

18. mája 2011 (streda) o 14,30 hod. v Auditóriu Maximum, PraF UK

Univerzita Komenského na Facebooku13. 05. 2011

Milí kolegovia a študenti! Pripojte sa aj vy k priaznivcom Univerzity Komenského na stránke Facebooku: http://www.facebook.com/Comenius.University Budete tak...

Vyhodnotenie Ceny Daniela Tupého13. 05. 2011

V utorok 17. mája o 13.30 h sa v priestoroch Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici (miestnosť č. G 236) uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov Ceny...

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....12. 05. 2011

25. a 26. mája 2011 na Dekanáte JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....12. 05. 2011

25. a 26. mája 2011 na Dekanáte JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr....12. 05. 2011

3. júna 2011 o 13.00 h na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Senát schválil rozpis dotácie na rok 201112. 05. 2011

Akademický senát UK schválil dňa 27. apríla 2011 rozpis štátnej dotácie fakultám a súčastiam Univerzity Komenského na rok 2011.

Stanovisko UK k návrhu vecného zámeru novely zákona o VŠ11. 05. 2011

Univerzita Komenského v Bratislave vydala dňa 11. mája 2011 - po prerokovaní Akademickým senátom UK - stanovisko UK k návrhu vecného zámeru novely zákona o VŠ.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr....11. 05. 2011

1. júna 2011 o 13:00 h na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského