Aktuality

Výstava: Život vtákov v Dunajských luhoch24. 05. 2011

24. a 25. mája 2011, vždy o 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hod., Prírodovedecká fakulta UK (miestnosť AMOS)

Japonská delegácia navštívila UK20. 05. 2011

Dňa 16. mája 2011 navštívila Univerzitu Komenského v Bratislave delegácia z japonskej spoločnosti Sasakawa Fundation, ktorá poskytuje granty na financovanie...

Povysokoškolské štúdium pre všetkých absolventov na Ústave...18. 05. 2011

Termín podania prihlášky do 20. júla 2011

Veľvyslanec Kórejskej republiky na UK18. 05. 2011

Na Univerzitu Komenského (UK) zavítal dňa 18. mája 2011 veľvyslanec Kórejskej republiky na Slovensku Seok-soong SEO, ktorého prijal rektor univerzity prof....

Prednáška: Prečo zlyhávajú veľké IT projekty ?18. 05. 2011

19. 5. 2011 o 18:00 h v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) - vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra - Mlyny

Diplomatický a spoločenský protokol17. 05. 2011

Kurz z ponuky Centra ďalšieho vzdelávania UK

Customer Fulfillment Administrator17. 05. 2011

Ponuka pracovných miest v oblasti zákaznícky servis vo významnej IT firme

Letný Deň otvorených dverí FMFI UK17. 05. 2011

1. júna 2011 od 8.30 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Medzinárodná konferencia AKCIA verzus SLOVO17. 05. 2011

26. a 27. mája 2011, Pedagogická fakulta UK, Moskovská ul.

Otvorenie medzinárodnej konferencie EC2E2N 201117. 05. 2011

19. mája 2011 o 9.00 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. 6