Aktuality

Senát schválil rozpis dotácie na rok 201112. 05. 2011

Akademický senát UK schválil dňa 27. apríla 2011 rozpis štátnej dotácie fakultám a súčastiam Univerzity Komenského na rok 2011.

Stanovisko UK k návrhu vecného zámeru novely zákona o VŠ11. 05. 2011

Univerzita Komenského v Bratislave vydala dňa 11. mája 2011 - po prerokovaní Akademickým senátom UK - stanovisko UK k návrhu vecného zámeru novely zákona o VŠ.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr....11. 05. 2011

1. júna 2011 o 13:00 h na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr....11. 05. 2011

1. júna 2011 o 9:30 h na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Konferencia - Interpretácia textov slovenskej literatúry...11. 05. 2011

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK organizuje v dňoch 18. – 19. mája 2011 otvorenú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Interpretácia...

Slávnosť v Botanickej záhrade 2011 - pre zamestnancov UK11. 05. 2011

23. júna 2011 o 18.00 hod. v Botanickej záhrade UK

Súťaž pre študentov informatiky a informačných technológií09. 05. 2011

Spoločnosť Quality Business Software organizuje súťaž s názvom Navrhni si job! Určená je všetkým šikovným študentom, najmä so zameraním na informatiku a...

Konferencia „Sociálne a politické inovácie: Európsky pohľad...09. 05. 2011

V dňoch 19. – 21. mája 2011 organizuje Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK, ktoré pôsobí na Filozofickej fakulte UK, medzinárodnú konferenciu...

Zlatá medaila UK pre profesora Branislava Sitára05. 05. 2011

V utorok 3. mája 2011 udelil rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Zlatú medailu UK prof. RNDr. Branislavovi Sitárovi,...

Rektor UK vymenoval nového dekana EBF UK05. 05. 2011

Rektor UK Karol Mičieta odovzdal dňa 5. mája 2011 na zasadnutí Vedenia Univerzity Komenského vymenúvací dekrét novému dekanovi Evanjelickej bohosloveckej...