Aktuality

Tenisový turnaj zamestnancov o pohár rektora UK14. 07. 2011

Po dvoch úspešných ročníkoch napíše tenisový turnaj o pohár rektora UK organizovaný Katedrou telesnej výchovy a športu Farmaceutickej fakulty UK svoju tretiu...

Grafická súťaž pre študentov VŠ13. 07. 2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje grafickú súťaž - v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti,...

Náučno-turistické podujatie: Okolo Devínskej Kobyly07. 07. 2011

9. júla 2011 o 10.00 hod.

Posledná prednáška a promócia Detskej Univerzity Komenského07. 07. 2011

Detskú Univerzitu Komenského ukončí dňa 31. augusta 2011 v Aule UK poslednou deviatou témou s názvom „Prečo je Zem planétou hmyzu?“ doc. RNDr. Peter Fedor,...

Ôsma prednáška Detskej Univerzity Komenského bude o láske07. 07. 2011

O tom, prečo človek potrebuje lásku, sa budú malí študenti učiť dňa 24. augusta 2011 v Divadle Aréna. V poradí ôsmu (predposlednú) prednášku im...

Detská Univerzita Komenského aj o umení07. 07. 2011

Mgr. Zuzana Bartošová, PhD., z Ústavu dejín umenia SAV malým študentom Detskej Univerzity Komenského dňa 17. augusta 2011 v Divadle Aréna prednesie...

Deti sa budú učiť o tom, prečo je každý človek iný07. 07. 2011

Dňa 10. augusta 2011 si v Divadle Aréna malí študenti z Detskej Univerzity Komenského vypočujú šiestu prednášku na tému „Prečo je každý človek iný?“....

Detská Univerzita Komenského o tom, prečo musí mať človek...07. 07. 2011

Piata prednáška tohtoročnej Detskej Univerzity Komenského sa uskutoční dňa 3. augusta 2011 v Divadle Aréna. S témou „Prečo musí mať človek chrbtovú kosť?“...

Malí študenti zistia, prečo námorníci potrebujú dobré hodiny07. 07. 2011

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., z Centra pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV prednesie na Detskej Univerzite Komenského štvrtú...

Deti sa dozvedia, prečo má raketoplán keramický plášť07. 07. 2011

„Prečo má raketoplán keramický plášť?“ je treťou témou Detskej Univerzity Komenského. Deťom sa ňou dňa 20. júla 2011 v Divadle Aréna prihovorí prof. RNDr....