Aktuality

Imatrikulácia Erasmus študentov 08. 09. 2011

12. septembra 2011 (pondelok), Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6 (1. poschodie)

Vedecká konferencia Pedagogickej fakulty UK pri...06. 09. 2011

Pri príležitosti svojho 65. výročia organizuje Pedagogická fakulta UK vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Quo vadis univerzitné vzdelávanie, veda a...

Repromócia absolventov Právnickej fakulty UK po 50 rokoch06. 09. 2011

9. septembra 2011 (piatok) o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)

Výtvarná súťaž pre študentov UK o novoročný grafický list...06. 09. 2011

Trvanie súťaže: 26. septembra 2011 - 2. novembra 2011

Slávnostné otvorenie akademického roka 2011/201205. 09. 2011

19. septembra 2011 (pondelok) o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)

Univerzitné e-maily pre študentov05. 09. 2011

Univerzita Komenského v spolupráci so spoločnosťou Microsoft pilotne spúšťa prevádzku študentských e-mailov Student LIVE@edu na Fakulte managementu UK, Fakulte...

Detská Univerzita Komenského má nových absolventov31. 08. 2011

V stredu 31. augusta 2011 si deti z Detskej Univerzity Komenského vypočuli v Aule UK poslednú deviatu prednášku, s ktorou prišiel doc. RNDr. Peter Fedor, PhD.,...

Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe26. 08. 2011

Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského a Katedrou všeobecných...

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing....25. 08. 2011

6.10.2011 o 10:00 v Aule FTVŠ UK

Profesorka Plichtová prednášala deťom o potrebe lásky24. 08. 2011

V stredu 24. augusta 2011 sa deti z Detskej Univerzity Komenského učili o tom, prečo človek potrebuje lásku. O zaujímavých faktoch a experimentoch v tejto...