Aktuality

Seminár: Možnosti financovania výskumných mobilít13. 09. 2011

21. septembra 2011 o 13.00 hod., Auditórium Maximum, PraF UK (Šafárikovo nám., Bratislava)

Vedecká konferencia: Quo vadis management13. 09. 2011

10. novembra 2011, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14

XII. Kongres Montessori Europe13. 09. 2011

14. - 16. októbra 2011 v Aule Ekonomickej Univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1

Prednáška talianskeho profesora13. 09. 2011

Prednáška profesora Roberta Ciprianiho (Universita Roma Tre, Taliansko) na tému „Diffused Religion and Civil Society“ sa bude konať dňa 19. septembra 2011 o...

Večerné kurzy slovenského jazyka pre zahraničných študentov12. 09. 2011

19.9.2011- 27.1.2012 5-mesačné kurzy slovenského jazyka pre zahraničných študentov organizované Ústavom jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov...

Univerzitná kvapka krvi 201112. 09. 2011

7. - 10. novembra 2011

Univerzita Komenského si v novom akademickom roku...12. 09. 2011

Bratislava, 12. septembra 2011: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) oslávi v novom akademickom roku 2011/2012 päť významných výročí. 90 rokov oslávia...

Angličtina pre informatikov09. 09. 2011

Jazykové centrum Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (JC CĎV UK) otvorí v novembri 2011 aj dva kurzy anglickej komunikácie pre informatikov. O...

Sympózium - Cesty hudobnej vedy v strednej Európe (FiF UK)09. 09. 2011

15. − 16. september 2011 Univerzitná knižnica v Bratislave, Klariská 5  - prízemie

Týždeň vedy a techniky 201108. 09. 2011

7. novembra - 11. novembra 2011