Aktuality

Otvorenie 9. ročníka Detskej Univerzity Komenského30. 06. 2011

6. júla 2011 o 15,30 hod., Aula UK, historická budova UK, Šafárikovo nám., Bratislava

Prednáška na tému Črevné parazity - nevítaní hostia v našom...30. 06. 2011

30. júna 2011 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Na Golfovom šampionáte univerzitných tímov aj FM UK a FTVŠ...27. 06. 2011

V dňoch 24. a 25. júna 2011 sa na golfovom ihrisku Spa-Golf Piešťany uskutočnil nultý ročník Golfového šampionátu univerzitných tímov, ktorý zorganizovala...

V Botanickej záhrade sa zamestnanci UK rozlúčili s...24. 06. 2011

Slávnosť v Botanickej záhrade, ktorá sa stala už tradičnou rozlúčkou s akademickým rokom, prilákala do príjemného prostredia aj tento rok (23. júna 2011)...

Vyšlo júnové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!22. 06. 2011

Dozviete sa v ňom, že bakalárskemu programu chémia na PriF UK priznali ako prvému na Slovensku známku Chemistry EUROBACHELOR Label, alebo že prvýkrát udelili...

Výstava Chorvátske majáky22. 06. 2011

Do štvrtka 30. júna 2011 si v historickej budove Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám., prízemie) môžete pozrieť výstavu Chorvátske majáky....

Na Univerzite Komenského otvorili výstavu Chorvátske majáky20. 06. 2011

Bratislava, 20. júna 2011: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Karol Mičieta, veľvyslanec Chorvátskej republiky v SR Tomislav Car a dekan...

Študenti, zapojte sa do ankety na hodnotenie pedagógov17. 06. 2011

Do 30. júna 2011 je možné anonymne hodnotiť pedagógov a úroveň výučby na Právnickej fakulte UK, Filozofickej fakulte UK a Fakulte matematiky, fyziky a...

Jazykové kurzy v roku 2011/201217. 06. 2011

Jazykové centrum Centra ďalšieho vzdelávania UK dáva do pozornosti kurzy, ktoré otvára v akademickom roku 2011/2012:

Zasadnutie Akademického senátu UK 17. 06. 2011

22. júna 2011 o 13.00 hod., Auditórium Maximum, Právnická fakulta UK, historická budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava