Aktuality

Aktuálne štipendiá a granty 2012-2013 - Seminár SAIA13. 10. 2011

19. 10. 2011 o 13.00 hod., Auditórium Maximum Právnickej fakulty UK na Šafárikovom námestí v Bratislave (2. posch.)

Právnická fakulta UK si pripomenie 90. výročie činnosti11. 10. 2011

19. októbra 2011 o 12.30 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava (1. poschodie)

Šanca pre talenty 2011/201210. 10. 2011

Talentovaní študenti majú šancu získať finančnú podporu na realizovanie projektov, v ktorých zužitkujú svoje doterajšie vedomosti a prostredníctvom ktorých...

Súťaž pre študentov: Ako eurofondy pomohli Vášmu regiónu10. 10. 2011

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia koordinácie fondov EÚ v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR vyhlasujú súťaž Ako...

Na UK sa zišli svetoví experti na univerzitné rankingy10. 10. 2011

Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa v dňoch 10. a 11. októbra 2011 uskutočnila medzinárodná konferencia: IREG FORUM: National University...

Mobilné dátové siete - prednáška07. 10. 2011

12. 10. 2011 o 19.00 hod. vo veľkej sále UPC v Mlynskej doline

Zasadnutie Akademického senátu UK07. 10. 2011

12. októbra 2011 (streda) o 13.00 hod.

Výstava pedagógov Katedry výtvarnej výchovy PdF UK06. 10. 2011

11. októbra 2011 - 6. novembra 2011, Pálffyho palác v Bratislave

Oslavy 90. výročia začiatku činnosti Filozofickej fakulty...06. 10. 2011

24.-25.10. na Filozofickej fakulte UK

IREG Forum na pôde Univerzity Komenského v Bratislave06. 10. 2011

10. a 11. októbra 2011, Auditórium Maximum, Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava