Aktuality

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr....14. 10. 2011

24.11.2011 o 9:00 v Aule FTVŠ UK v Bratislave

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr....14. 10. 2011

1.12.2011 o 13:00 v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte v Mlynskej doline

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr....14. 10. 2011

15.11.2011 o 11:00 v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte v Mlynskej doline

Prvá univerzitná beánia 14. 10. 2011

24. novembra 2011, Incheba Bratislava

Ponuka práce v medzinárodnej spoločnosti (anglický a...14. 10. 2011

Ponuka práce v medzinárodnej spoločnosti

Fakulta managementu UK oslávila 20 rokov13. 10. 2011

Vo štvrtok 13. októbra 2011 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo slávnostné rozšírené zasadnutie Vedeckej rady Fakulty managementu UK (FM...

Aktuálne štipendiá a granty 2012-2013 - Seminár SAIA13. 10. 2011

19. 10. 2011 o 13.00 hod., Auditórium Maximum Právnickej fakulty UK na Šafárikovom námestí v Bratislave (2. posch.)

Právnická fakulta UK si pripomenie 90. výročie činnosti11. 10. 2011

19. októbra 2011 o 12.30 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava (1. poschodie)

Šanca pre talenty 2011/201210. 10. 2011

Talentovaní študenti majú šancu získať finančnú podporu na realizovanie projektov, v ktorých zužitkujú svoje doterajšie vedomosti a prostredníctvom ktorých...

Súťaž pre študentov: Ako eurofondy pomohli Vášmu regiónu10. 10. 2011

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia koordinácie fondov EÚ v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR vyhlasujú súťaž Ako...