Aktuality

Spustil sa ďalší ročník Grantov pre mladých vedeckých...07. 11. 2011

Z iniciatívy rektora UK podporenej Akademickým senátom a Vedeckou radou UK aj v roku 2012 môžete participovať na Grantoch pre mladých vedeckých pracovníkov...

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr....07. 11. 2011

1.12.2011 v Aule FTVŠ o 12:30

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce JUDr....07. 11. 2011

1.12.2011 v Aule FTVŠ o 9:00

Prednáška J. Friedmana, nositeľa Pulitzerovej ceny04. 11. 2011

15. 11. 2011 o 15.00 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava (1. poschodie)

Ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu UK03. 11. 2011

Prvé ustanovujúce zasadnutie nového zvoleného Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) sa uskutoční dňa 9. 11. 2011 (streda) o 13.00 h v...

Rozhovory s osobnosťami Filozofickej fakulty UK02. 11. 2011

Zborník publicistických rozhovorov obsahuje rozhovory študentov Katedry žurnalistiky FiF UK s akademickými funkcionármi Filozofickej fakulty Univerzity...

Univerzita Komenského v Bratislave organizuje druhý ročník...31. 10. 2011

Bratislava, 31. októbra 2011: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) organizuje už druhý ročník celouniverzitnej akcie darovania krvi. Univerzitná kvapka krvi...

Grantový program E-TALENT (pre študentov informatiky)28. 10. 2011

Nadácia Tatra banky podporí grantom E-TALENT aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú...

Nominujte Študentskú osobnosť Slovenska27. 10. 2011

Výborní študenti vysokých škôl vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí sa môžu preukázať významnými vedecko-výskumnými výsledkami, umeleckými či športovými úspechmi,...

Prezident SR na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK25. 10. 2011

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič navštívil dňa 24. októbra 2011 Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK.