Aktuality

Oslavy 90. výročia začiatku činnosti Filozofickej fakulty...06. 10. 2011

24.-25.10. na Filozofickej fakulte UK

IREG Forum na pôde Univerzity Komenského v Bratislave06. 10. 2011

10. a 11. októbra 2011, Auditórium Maximum, Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Fakulta managementu UK oslávi 20. výročie05. 10. 2011

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) oslavuje v tomto roku 20. výročie svojho založenia.

Program osláv 90. výročia Filozofickej fakulty UK05. 10. 2011

24. - 25. októbra 2011, Filozofická fakulta UK

Univerzita Komenského na veľtrhu vzdelávania Akadémia 201105. 10. 2011

V utorok 4. októbra 2011 sa začal 15. ročník najväčšieho veľtrhu vzdelávania na Slovensku Akadémia 2011. Svoj výstavný stánok na ňom má aj Univerzita...

Vyšlo septembrové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!04. 10. 2011

Dozviete sa v ňom, že na UK sa v lete konalo 131 promócií, že od nového roka univerzita prijala viac ako 14 000 študentov, ako aj to, že Detská Univerzita...

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....04. 10. 2011

14.10.2011 o 12:45 v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....04. 10. 2011

14.10.2011 o 11:30 v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....04. 10. 2011

14.10.2011 o 10:00 v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava

Verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Daniely...04. 10. 2011

14.10.2011 o 9:00 na zasadnutí Vedeckej rady LFUK v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava