Aktuality

Informačný deň k Socioekonomickým a humanitným vedám a k...16. 11. 2011

7. decembra 2011, Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)

Univerzita Komenského ocenila úspešných študentov a...16. 11. 2011

Bratislava, 16. novembra 2011: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., odovzdal včera (15. novembra 2011) ocenenia...

Pamätná medaila UK pre J. Friedmana15. 11. 2011

Bratislava, 15. novembra 2011

Rektor UK privítal nositeľa Pulitzerovej ceny15. 11. 2011

Joshua Friedman, prestížny reportér a prednášateľ, nositeľ Pulitzerovej ceny dnes (15. novembra 2011) zavítal na Univerzitu Komenského v Bratislave (UK), kde...

Inauguračná prednáška doc. RNDr. Ľubomíra Mátela, CSc.15. 11. 2011

5.12.2011 o 11:00 v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte v Mlynskej doline

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK...14. 11. 2011

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK si dňa 14. novembra 2011 pripomenula 75. výročie svojho vzniku.

Žrebovanie výhercov Univerzitnej kvapky krvi 201114. 11. 2011

Dňa 14. novembra 2011 sme za účasti prorektora UK prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., vyžrebovali 22 výhercov spomedzi všetkých, ktorí prišli darovať krv v rámci...

Víťazi súťaže o novoročný grafický list14. 11. 2011

Do výtvarnej súťaže o novoročný grafický list, ktorú pre študentov UK vypísal rektor UK Karol Mičieta, bolo predložených 162 grafických návrhov.

Odovzdávanie ocenení študentom a pedagógom UK14. 11. 2011

15. novembra 2011 o 14.00 hod., Rektorská sieň UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Vedenie univerzity prijalo španielsku delegáciu 11. 11. 2011

Dňa 10. novembra 2011 navštívili Univerzitu Komenského v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Španielskeho kráľovstva v Slovenskej republike J. E....