Aktuality

Zmena loga Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK...20. 10. 2011

Dňa 7. októbra 2011 bol na Univerzitu Komenského v Bratislave doručený list poradcov Európskej komisie, v ktorom bola Univerzita Komenského požiadaná o...

Štátny pedagogický ústav sa poďakoval Univerzite Komenského20. 10. 2011

K 30. septembru 2011 bol v rámci operačného programu Vzdelávanie úspešne ukončený prvý národný projekt v rezorte školstva Ďalšie vzdelávanie učiteľov...

Právnická fakulta UK si pripomenula 90. výročie svojej...19. 10. 2011

Bratislava, 19. októbra 2011: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) si dňa 19. októbra 2011 pripomenula 90. výročie svojej činnosti.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr....18. 10. 2011

16.11.2011 o 11:00 v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte v Mlynskej doline

Akademický senát UK podporil uznesenie senátu Lekárskej...17. 10. 2011

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 12. októba 2011 podporil uznesenie Akademického senátu Lekárskej fakulty UK o...

Tlačová konferencia Filozofickej fakulty UK17. 10. 2011

24. 10. 2011 o 10.00 hod., Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr....14. 10. 2011

24.11.2011 o 9:00 v Aule FTVŠ UK v Bratislave

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr....14. 10. 2011

1.12.2011 o 13:00 v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte v Mlynskej doline

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr....14. 10. 2011

15.11.2011 o 11:00 v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte v Mlynskej doline

Prvá univerzitná beánia 14. 10. 2011

24. novembra 2011, Incheba Bratislava