Aktuality

Stretnutie s vedením univerzity22. 11. 2011

7. 12. 2011 o 16.00 hod., Auditórium Maximum (Právnická fakulta UK, 2. poschodie, Šafárikovo nám. 6 v Bratislave)

Diskusia: Tretí svet sa dotýka aj nás21. 11. 2011

Diskusia s expertmi zo Severného Írska na tému: „Tretí svet sa dotýka aj nás: Diskusia o význame rozvojovej spolupráce na začiatku tretieho tisícročia“ sa...

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr....21. 11. 2011

5.12.2011 o 14:00 v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte v Mlynskej doline

Verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Mariána Bernadiča,...21. 11. 2011

16.12.2011 o 10:00 na zasadnutí Vedeckej rady LFUK v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava

Verejná inauguračná prednáška doc. MUDr.Vladimíra Hegyiho,...21. 11. 2011

16.12.2011 o 9:00 na zasadnutí Vedeckej rady LFUK v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava

Navrhnite inovácie pre logistický biznis pre DHL a vyhrajte18. 11. 2011

Mladí vedci, vynálezcovia a kreatívni študenti majú šancu zapojiť sa do súťaže DHL Innovation Award a ponúknuť svoje nekonvečné nápady, nové riešenia, „zelené“...

Docent Harangozó bude vystavovať v Prezidentskom paláci18. 11. 2011

Vernisáž výstavy doc. akad. mal. Stanislava Harangoza, pedagóga na Pedagogickej fakulte UK, s názvom „Obrazy“ sa uskutoční dňa 21. novembra 2011 o 17.00 hod. v...

Odovzdanie Ceny Dr. Petra Fedora18. 11. 2011

Seminár pri príležitosti odovzdania Ceny Dr. Petra Fedora za roky 2011 a 2012, ktorý organizujú Fond Dr. Petra Fedora, Občianske združenie NATURA a...

Stretnite šesť osobností s Manageriou18. 11. 2011

Manageria, klub absolventov Fakulty managementu UK, pozýva na diskusiu so šiestimi osobnosťami, ktorá sa uskutoční 23. novembra 2011 o 16.00 h v centre UPeCe v...

Pripomenuli sme si Nežnú revolúciu16. 11. 2011

Pred budovou Univerzity Komenského sa dňa 16. 11. 2011 uskutočnilo spomienkové stretnutie pri pamätnej tabuli, ktorá pripomína pochod študentov zo 16. novembra...