Aktuality

Odovzdanie Ceny Dr. Petra Fedora18. 11. 2011

Seminár pri príležitosti odovzdania Ceny Dr. Petra Fedora za roky 2011 a 2012, ktorý organizujú Fond Dr. Petra Fedora, Občianske združenie NATURA a...

Stretnite šesť osobností s Manageriou18. 11. 2011

Manageria, klub absolventov Fakulty managementu UK, pozýva na diskusiu so šiestimi osobnosťami, ktorá sa uskutoční 23. novembra 2011 o 16.00 h v centre UPeCe v...

Pripomenuli sme si Nežnú revolúciu16. 11. 2011

Pred budovou Univerzity Komenského sa dňa 16. 11. 2011 uskutočnilo spomienkové stretnutie pri pamätnej tabuli, ktorá pripomína pochod študentov zo 16. novembra...

Informačný deň k Socioekonomickým a humanitným vedám a k...16. 11. 2011

7. decembra 2011, Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)

Univerzita Komenského ocenila úspešných študentov a...16. 11. 2011

Bratislava, 16. novembra 2011: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., odovzdal včera (15. novembra 2011) ocenenia...

Pamätná medaila UK pre J. Friedmana15. 11. 2011

Bratislava, 15. novembra 2011

Rektor UK privítal nositeľa Pulitzerovej ceny15. 11. 2011

Joshua Friedman, prestížny reportér a prednášateľ, nositeľ Pulitzerovej ceny dnes (15. novembra 2011) zavítal na Univerzitu Komenského v Bratislave (UK), kde...

Inauguračná prednáška doc. RNDr. Ľubomíra Mátela, CSc.15. 11. 2011

5.12.2011 o 11:00 v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte v Mlynskej doline

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK...14. 11. 2011

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK si dňa 14. novembra 2011 pripomenula 75. výročie svojho vzniku.

Žrebovanie výhercov Univerzitnej kvapky krvi 201114. 11. 2011

Dňa 14. novembra 2011 sme za účasti prorektora UK prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., vyžrebovali 22 výhercov spomedzi všetkých, ktorí prišli darovať krv v rámci...