Aktuality

Seminár Astronomická žatva22. 11. 2011

V miestnosti F1 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK sa dňa 28. novembra 2011 o 17.30 h uskutoční prednáška "Astronomická žatva" RNDr. Jiřího...

Fotografická výstava „Jedno miesto – veľa svetov“22. 11. 2011

V Slovenskom národnom múzeu v Martine sa v dňoch 8. novembra - 31. decembra 2011 koná výstava pracovníkov Katedry humánnej geografie a demogeografie PriF UK,...

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky...22. 11. 2011

25. 11. 2011 o 14.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)

Stretnutie s vedením univerzity22. 11. 2011

7. 12. 2011 o 16.00 hod., Auditórium Maximum (Právnická fakulta UK, 2. poschodie, Šafárikovo nám. 6 v Bratislave)

Diskusia: Tretí svet sa dotýka aj nás21. 11. 2011

Diskusia s expertmi zo Severného Írska na tému: „Tretí svet sa dotýka aj nás: Diskusia o význame rozvojovej spolupráce na začiatku tretieho tisícročia“ sa...

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr....21. 11. 2011

5.12.2011 o 14:00 v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte v Mlynskej doline

Verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Mariána Bernadiča,...21. 11. 2011

16.12.2011 o 10:00 na zasadnutí Vedeckej rady LFUK v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava

Verejná inauguračná prednáška doc. MUDr.Vladimíra Hegyiho,...21. 11. 2011

16.12.2011 o 9:00 na zasadnutí Vedeckej rady LFUK v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava

Navrhnite inovácie pre logistický biznis pre DHL a vyhrajte18. 11. 2011

Mladí vedci, vynálezcovia a kreatívni študenti majú šancu zapojiť sa do súťaže DHL Innovation Award a ponúknuť svoje nekonvečné nápady, nové riešenia, „zelené“...

Docent Harangozó bude vystavovať v Prezidentskom paláci18. 11. 2011

Vernisáž výstavy doc. akad. mal. Stanislava Harangoza, pedagóga na Pedagogickej fakulte UK, s názvom „Obrazy“ sa uskutoční dňa 21. novembra 2011 o 17.00 hod. v...