Aktuality

Angličtina pre informatikov09. 09. 2011

Jazykové centrum Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (JC CĎV UK) otvorí v novembri 2011 aj dva kurzy anglickej komunikácie pre informatikov. O...

Sympózium - Cesty hudobnej vedy v strednej Európe (FiF UK)09. 09. 2011

15. − 16. september 2011 Univerzitná knižnica v Bratislave, Klariská 5  - prízemie

Týždeň vedy a techniky 201108. 09. 2011

7. novembra - 11. novembra 2011

Imatrikulácia Erasmus študentov 08. 09. 2011

12. septembra 2011 (pondelok), Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6 (1. poschodie)

Vedecká konferencia Pedagogickej fakulty UK pri...06. 09. 2011

Pri príležitosti svojho 65. výročia organizuje Pedagogická fakulta UK vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Quo vadis univerzitné vzdelávanie, veda a...

Repromócia absolventov Právnickej fakulty UK po 50 rokoch06. 09. 2011

9. septembra 2011 (piatok) o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)

Výtvarná súťaž pre študentov UK o novoročný grafický list...06. 09. 2011

Trvanie súťaže: 26. septembra 2011 - 2. novembra 2011

Slávnostné otvorenie akademického roka 2011/201205. 09. 2011

19. septembra 2011 (pondelok) o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)

Univerzitné e-maily pre študentov05. 09. 2011

Univerzita Komenského v spolupráci so spoločnosťou Microsoft pilotne spúšťa prevádzku študentských e-mailov Student LIVE@edu na Fakulte managementu UK, Fakulte...