Aktuality

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky PraF...02. 12. 2011

Dňa 25. novembra 2011 sa v Aule Univerzity Komenského uskutočnilo Slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. výročia založenia Ústavu medzinárodných vzťahov a...

Výstava: Laureáti Sacharovovej ceny za slobodu myslenia02. 12. 2011

5. - 12. decembra 2011, vstupná hala historickej budovy Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Zamestnanci Rektorátu UK pomáhajú opusteným a týraným...01. 12. 2011

V novembri 2011 sa na Rektoráte UK uskutočnila finančná zbierka na pomoc opusteným a týraným zvieratám. Prvú pomoc, ktorú sa podarilo zo zbierky financovať,...

Verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Jána Švihru, PhD.01. 12. 2011

15.12.2011 o 10:30 na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK v zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF UK, Malá hora 4A, Martin

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....01. 12. 2011

14. decembra 2011 o 13.00 h - habilitačná prednáška a dňa 15. decembra 2011 o 12.00 h - obhajoba habilitačnej práce vrámci zasadnutia Vedeckej rady JLF,...

Odborná stáž pre študentov01. 12. 2011

Dlhodobé odborné stáže pre študentov vysokých škôl v trvaní 6 až 12 mesiacov prináša spoločnosť Slovak Telekom. Motivovaným študentom sa tak naskytá možnosť...

Vyšlo novembrové číslo časopisu Naša univerzita!29. 11. 2011

Témou vydania je predstavenie Pedagogickej fakulty UK. Priblížime, ako prebiehali oslavy okrúhlych výročí troch fakúlt - FiF UK, PraF UK a FM UK. Informujeme...

Univerzita Komenského má 7 nových profesorov28. 11. 2011

Bratislava, 28. novembra 2011

Udeľovanie medailí a ocenení Pedagogickej fakulty UK28. 11. 2011

6. decembra 2011, Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)