Aktuality

Druhé kolo prihlasovania na Student Regata28. 02. 2011

Vážení študenti, počas apríla 2011 sa bude konať druhé kolo prihlasovania na podujatie študentskej organizácie a študentskej online televízie mc2 „Student...

Prvé kroky na trhu práce - dotazník pre študentov25. 02. 2011

Študenti, zapojte sa do stredoeurópskeho prieskumu a získajte zaujímavé ceny!

Verejná inauguračná prednáška doc. PaedDr. Miroslava...23. 02. 2011

31. marca 2011 o 10:00 h v Aule prof. Stráňaia na Fakulte telesnej výchovy a športu UK

Študenti, skontrolujte si svoje konto na internáte!23. 02. 2011

Od 23. februára si môžete skontrolovať vaše platby na internátoch a v jedálňach VM Mlyny a ŠD Družba.

Trénerská akadémia – špecializované prednášky (Jozef...22. 02. 2011

Trénerská akadémia Fakulty telesnej výchovy a športu UK organizuje špecializované prednášky v Aule FTVŠ UK v dňoch:

Centrum ďalšieho vzdelávania UK - Centrum vzdelávania a...18. 02. 2011

Ponuka vzdelávacích kurzov

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr....16. 02. 2011

21. marca 2011 o 11.30 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr....16. 02. 2011

9. marca 2011 o 10.00 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Minister zdravotníctva a rektor z Malajzie na UK15. 02. 2011

Univerzitu Komenského navštívili dňa 14. februára 2011 hostia z Malajzijskej federácie.

Prorektori UK si prevzali vymenúvacie dekréty14. 02. 2011

Bratislava, 14. februára 2011