Aktuality

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK...14. 11. 2011

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK si dňa 14. novembra 2011 pripomenula 75. výročie svojho vzniku.

Žrebovanie výhercov Univerzitnej kvapky krvi 201114. 11. 2011

Dňa 14. novembra 2011 sme za účasti prorektora UK prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., vyžrebovali 22 výhercov spomedzi všetkých, ktorí prišli darovať krv v rámci...

Víťazi súťaže o novoročný grafický list14. 11. 2011

Do výtvarnej súťaže o novoročný grafický list, ktorú pre študentov UK vypísal rektor UK Karol Mičieta, bolo predložených 162 grafických návrhov.

Odovzdávanie ocenení študentom a pedagógom UK14. 11. 2011

15. novembra 2011 o 14.00 hod., Rektorská sieň UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Vedenie univerzity prijalo španielsku delegáciu 11. 11. 2011

Dňa 10. novembra 2011 navštívili Univerzitu Komenského v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Španielskeho kráľovstva v Slovenskej republike J. E....

Pripomenieme si „Nežnú revolúciu“11. 11. 2011

16. novembra 2011 (streda) o 14.00 hod., historická budova Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6)

Do 2. ročníka Univerzitnej kvapky krvi sa zapojilo 382...11. 11. 2011

Bratislava, 11. novembra 2011: Do druhého ročníka Univerzitnej kvapky krvi, ktorý v dňoch 7. – 10. novembra 2011 zorganizovala Univerzita Komenského v...

Prvý predseda Slovenského olympijského výboru si dnes...10. 11. 2011

Bratislava, 10. novembra 2011: Prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc., prvý predseda Slovenského olympijského výboru a čestný člen Medzinárodného olympijského...

Akademický senát UK má nové predsedníctvo10. 11. 2011

Noví členovia Akademického senátu UK (AS UK) sa po voľbách prvýkrát stretli dňa 9. novembra 2011.

Delegácia z Pekingskej univerzity navštívila UK09. 11. 2011

Dňa 9. 11. 2011 prijali prorektor pre zahraničné vzťahy UK doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, PhD., a vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov Rektorátu UK Mgr....