Aktuality

Stanovisko AS UK k Národnému programu reforiem SR18. 03. 2011

Akademický senát UK vydal dňa 16. marca 2011 na svojom zasadnutí stanovisko k Národnému programu reforiem SR. Reaguje v ňom na nedostatočný plánovaný podiel...

Tvor pre Spojené národy – Povedz nie násiliu na ženách17. 03. 2011

Reklamná súťaž OSN otvorená pre všetkých Európanov a Európanky od 18 rokov, amatérov aj profesionálov, od 8.marca - 31. mája. Hlavnou cenou, ktorá bude...

Habilitačná prednáška MUDr. Soni Balogovej, PhD.17. 03. 2011

15. apríla 2011 o 10.45 h. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr....17. 03. 2011

15. apríla 2011 o 9.30 h. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnila...17. 03. 2011

Bratislava, 17. marca 2011: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes uskutočnila slávnostná inaugurácia rektora UK a dekanov fakúlt UK. Na...

Nová Vedecká rada UK17. 03. 2011

Akademický senát Univerzity Komenského schválil včera dňa 16. marca 2011 na svojom zasadnutí návrh rektora UK na zloženie členov Vedeckej rady UK (VR UK)....

Verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Ľudevíta Kádasiho,...16. 03. 2011

6. apríla 2011 o 10.00 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, v prezentačnom centre J. A. Komenského

Úspech študentov Fakulty managementu UK na medzinárodnej...14. 03. 2011

Tím študentov tretieho ročníka Fakulty managementu UK (FM) „The GIANTS“ v zložení Alenka Ölvecká, Martina Sokolíková, Juraj Tarina a Jakub Žilinčan úspešne...

Zasadnutie Akademického senátu UK14. 03. 2011

Zasadnutie Akademického senátu UK sa uskutoční dňa 16. marca 2011 o 13.00 hod. v Auditóriu Maximum na 2. poschodí Právnickej fakulty UK. V programe bude aj...

Diskusia s úspešnými Slovákmi14. 03. 2011

The UK Alumni Association Slovakia a Oxford and Cambridge Alumni Society of Slovak Republic v spolupráci s British Council Slovakia a British Embassy...