Aktuality

Odborná diskusia: UNIVERZITY A BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA06. 02. 2012

14. februára 2012 o 16.30 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave

Stanislav Harangozó z PdF UK víťazom národného kola...02. 02. 2012

Akademický maliar Stanislav Harangozó z Pedagogickej fakulty UK sa stal víťazom národného kola výtvarnej súťaže na tému „Šport a olympijské hodnoty –...

Prezentácia výsledkov Globálneho monitora podnikania za rok...02. 02. 2012

17. februára 2012 o 9.00 hod., Pálffyho palác v Bratislave

Prihláste svoj vzdelávací projekt a získajte finančnú...02. 02. 2012

Aj v roku 2012 pokračuje spolupráca Univerzity Komenského v Bratislave so Slovenskou sporiteľňou, ktorá opäť finančne podporí zaujímavé projekty.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr....01. 02. 2012

29.3.2012 o 9:00 na FTVŠ UK v aule prof. Stráňaia

Verejná inauguračná prednáška doc. PaedDr. Yvetty...01. 02. 2012

22.3.2012 o 9:00 na FTVŠ UK v aule prof. Stráňaia

Vyšlo januárové číslo časopisu Naša univerzita!30. 01. 2012

Predstavujeme v ňom Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine, ktorá sa opäť podľa hodnotenia ARRA stala najlepšou lekárskou fakultou na Slovensku. Ako obstáli...

Deň otvorených dverí na Fakulte matematiky, fyziky a...30. 01. 2012

15. februára 2012, 15.00 - 21.00 hod, FMFI UK, Mlynská dolina, Bratislava

IX. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie30. 01. 2012

9. - 10. februára 2012, hotel Turiec v Martine

Lekársky ples 2012 - v Martine30. 01. 2012

3. februára 2012 o 19.00 hod., hotel Turiec v Martine