Aktuality

Univerzita Komenského podporila 284 mladých učiteľov a...27. 04. 2011

Bratislava, 27. apríla 2011: Najstaršia slovenská univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave (UK), už po pätnásty raz udelila Granty UK určené na podporu...

Medická kvapka krvi na Družbe27. 04. 2011

Medická kvapka krvi pre študentov Lekárskej fakulty UK (LF UK) a iných vysokých škôl sa uskutoční dňa 12. mája 2011 od 8.00 – 11.00 h na Vysokoškolskom...

Skoč si po budúcnosť na FSEV FEST!26. 04. 2011

FSEV FEST v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a jej Týždňom nových menšín [fjúžn] sa rozhodli prepojiť akcie. Výsledkom je FSEV FEST 2 s podtitulom: Skoč si...

Slávnostné odovzdávanie Grantov UK26. 04. 2011

27. apríla 2011 (streda) o 11.00 hod. v Aule UK (Šafárikovo nám., Bratislava)

Zasadnutie Akademického senátu UK21. 04. 2011

V stredu dňa 27. apríla 2011 o 13.00 hod. sa v Auditóriu Maximum na 2. poschodí v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí uskutoční zasadnutie Akademického...

Darovanie krvi na FTVŠ UK20. 04. 2011

Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK (Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava) sa dňa 11. mája 2011 od 8.00 do 11.00 h uskutoční darovanie krvi. Mobilný...

Seminár: Príjmy, spotreba a kríza20. 04. 2011

27. apríla 2011 o 15.00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, poslucháreň C

Tlačová konferencia: Výskum pre nové diagnostické a...19. 04. 2011

28. apríla 2011 o 14.00 hod.; Prírodovedecká fakulta UK, prezentačné centrum AMOS

Dream Foundation hľadá spolupracovníkov19. 04. 2011

Have you thought of starting up an organisation on your own? But have not found an idea what to realise? Do you enjoy managing your time and being your own...

Výskum o predstavách študentov VŠ o ich budúcom...18. 04. 2011

Študenti, zapojte sa do výskumu, ktorý sa prvýkrát realizuje aj na Slovensku.