Aktuality

Night of chances - na Fakulte managementu UK25. 11. 2011

29. novembra 2011, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava

Deň otvorených dverí Pedagogickej fakulty UK25. 11. 2011

6. 12. 2011, Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Seminár Astronomická žatva22. 11. 2011

V miestnosti F1 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK sa dňa 28. novembra 2011 o 17.30 h uskutoční prednáška "Astronomická žatva" RNDr. Jiřího...

Fotografická výstava „Jedno miesto – veľa svetov“22. 11. 2011

V Slovenskom národnom múzeu v Martine sa v dňoch 8. novembra - 31. decembra 2011 koná výstava pracovníkov Katedry humánnej geografie a demogeografie PriF UK,...

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky...22. 11. 2011

25. 11. 2011 o 14.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie)

Stretnutie s vedením univerzity22. 11. 2011

7. 12. 2011 o 16.00 hod., Auditórium Maximum (Právnická fakulta UK, 2. poschodie, Šafárikovo nám. 6 v Bratislave)

Diskusia: Tretí svet sa dotýka aj nás21. 11. 2011

Diskusia s expertmi zo Severného Írska na tému: „Tretí svet sa dotýka aj nás: Diskusia o význame rozvojovej spolupráce na začiatku tretieho tisícročia“ sa...

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr....21. 11. 2011

5.12.2011 o 14:00 v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte v Mlynskej doline

Verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Mariána Bernadiča,...21. 11. 2011

16.12.2011 o 10:00 na zasadnutí Vedeckej rady LFUK v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava

Verejná inauguračná prednáška doc. MUDr.Vladimíra Hegyiho,...21. 11. 2011

16.12.2011 o 9:00 na zasadnutí Vedeckej rady LFUK v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava