Aktuality

Staňte sa mediátorom06. 02. 2012

Centrum ďalšieho vzdelávanie UK otvára kurz odbornej prípravy mediátora. Kurz sa začína dňa 29. marca 2012.

Ples Farmaceutickej fakulty UK06. 02. 2012

Ples FaF UK sa uskutoční 18.februára 2012 o 19:00, City Hotel Bratislava v Ružinove.

Odborná diskusia: UNIVERZITY A BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA06. 02. 2012

14. februára 2012 o 16.30 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave

Stanislav Harangozó z PdF UK víťazom národného kola...02. 02. 2012

Akademický maliar Stanislav Harangozó z Pedagogickej fakulty UK sa stal víťazom národného kola výtvarnej súťaže na tému „Šport a olympijské hodnoty –...

Prezentácia výsledkov Globálneho monitora podnikania za rok...02. 02. 2012

17. februára 2012 o 9.00 hod., Pálffyho palác v Bratislave

Prihláste svoj vzdelávací projekt a získajte finančnú...02. 02. 2012

Aj v roku 2012 pokračuje spolupráca Univerzity Komenského v Bratislave so Slovenskou sporiteľňou, ktorá opäť finančne podporí zaujímavé projekty.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr....01. 02. 2012

29.3.2012 o 9:00 na FTVŠ UK v aule prof. Stráňaia

Verejná inauguračná prednáška doc. PaedDr. Yvetty...01. 02. 2012

22.3.2012 o 9:00 na FTVŠ UK v aule prof. Stráňaia

Vyšlo januárové číslo časopisu Naša univerzita!30. 01. 2012

Predstavujeme v ňom Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine, ktorá sa opäť podľa hodnotenia ARRA stala najlepšou lekárskou fakultou na Slovensku. Ako obstáli...

Deň otvorených dverí na Fakulte matematiky, fyziky a...30. 01. 2012

15. februára 2012, 15.00 - 21.00 hod, FMFI UK, Mlynská dolina, Bratislava