Aktuality

Prieskum záujmu o diétne stravovanie v stravovacích...13. 02. 2012

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK realizuje prieskum záujmu o diétne stravovanie. Dotazník vypĺňajú študenti a zamestnanci Univerzity...

EkoFond podporí mladých vedeckých pracovníkov10. 02. 2012

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyhlásil výzvu na podávanie projektov v treťom kole programu Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych...

Turecká veľvyslankyňa navštívila UK09. 02. 2012

Mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Tureckej republiky Lebibe Gülhan Ulutekin v sprievode Duygu Çelebisoy prijal rektor UK Karol Mičieta dňa 9. 2. 2012 o...

Memorandum o spolupráci UK a Taipei Representative Office09. 02. 2012

Dňa 9. 2. 2012 o 13.00 h prijal rektor UK zástupcov Taipejskej reprezentácie za účelom podpísania Memoranda o spolupráci. Stretnutia sa za Taiwan zúčastnili...

Odborná diskusia: Univerzity a budúcnosť Slovenska09. 02. 2012

Bratislava, 9. februára 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) organizuje v utorok 14. februára 2012 odbornú diskusiu Univerzity a budúcnosť Slovenska....

Projekt CENTROPE - študentská mobilita08. 02. 2012

Študenti UK,zapojte sa aj Vy do prieskumu Výskumného centra Mendelovej univerzity v Brne, ktorého cieľom je zmapovať potenciál vzájomnej študentskej výmeny...

Zamestnanci rektorátu opäť pomáhali zvieratám v núdzi06. 02. 2012

Zamestnanci Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave v sobotu 4. februára 2012 opäť navštívili bratislavský Útulok Slobody zvierat.

Staňte sa mediátorom06. 02. 2012

Centrum ďalšieho vzdelávanie UK otvára kurz odbornej prípravy mediátora. Kurz sa začína dňa 29. marca 2012.

Ples Farmaceutickej fakulty UK06. 02. 2012

Ples FaF UK sa uskutoční 18.februára 2012 o 19:00, City Hotel Bratislava v Ružinove.

Odborná diskusia: UNIVERZITY A BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA06. 02. 2012

14. februára 2012 o 16.30 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave