Aktuality

Nominujte Študentskú osobnosť Slovenska27. 10. 2011

Výborní študenti vysokých škôl vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí sa môžu preukázať významnými vedecko-výskumnými výsledkami, umeleckými či športovými úspechmi,...

Prezident SR na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK25. 10. 2011

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič navštívil dňa 24. októbra 2011 Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK.

Prednáška prof. Ivana Černušáka: Chémia atmosféry – od...24. 10. 2011

Prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UK prednesie tému "Chémia atmosféry – od tropo- k strato-" pri príležitosti Týždňa vedy a techniky...

Filozofická fakulta UK oslavuje24. 10. 2011

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), ktorá patrí medzi najstaršie fakulty Univerzity Komenského, si v týchto dňoch pripomína 90....

Veľká zlatá medaila profesorovi Vladimírovi Černušákovi24. 10. 2011

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dňa 10. novembra 2011 o 11.00 hodine v Rektorskej sieni UK (Šafárikovo nám. 6,...

Výstava o histórii Filozofickej fakulty UK24. 10. 2011

Filozofická fakulta Univerzity Komenského (FiF UK) dnes otvorila výstavu o svojej histórii pred Aulou UK v hlavnej budove Univerzity Komenského pri...

Rektorské voľno - 18. 11. 201124. 10. 2011

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., udelil v súvislosti s medzinárodným dňom študentstva - 17. 11. - rektorské voľno na...

Investuj myšlienku! Šanca pre kreatívnych ľudí21. 10. 2011

Máte skvelý nápad, ale nemáte finančné prostriedky na jeho realizáciu? Máte šialený nápad, o ktorom chcete dať vedieť? Pošlite ho spoločnosti Weidner...

Odborníci Univerzity Komenského v Bratislave realizujú...21. 10. 2011

Bratislava, 21. októbra 2011: Odborníci Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa v týchto dňoch podieľajú na medzinárodnom výskume realizovanom v...

Vyšlo októbrové číslo časopisu Naša univerzita21. 10. 2011

Vydanie je venované Farmaceutickej fakulte UK, ktorá v ňom predstaví svoju činnosť. Štúdium na nej je zaujímavé aj pre mnohých zahraničných študentov; s jednou...